Nyheder

03.04.2019 | Uddannelse

Tag på udvekslingsophold

Med et nyt udvekslingsprogram mellem Danmark og Spanien og videreførelsen af udvekslingsprogrammet mellem Danmark og Frankrig får danske gymnasieelever nu mulighed for at søge støtte til at komme på et udvekslingsophold i skoleåret 2019-2020.

25.03.2019 | Bevillinger

Søg midler til at fremme fremmedsprogene!

Du og din uddannelsesinstitution kan nu søge midler hos NCFF til projekter, der fremmer fremmedsprogene.

08.03.2019 | Workshop

Gratis todages-workshop: Lær at arbejde hensigtsmæssigt med IT-værktøjer i din fremmedsprogsundervisning

NCFF og ECML Kontaktpunkt Danmark udbyder årets anden workshop, denne gang med eksperter inden for IT og sprogundervisning. Tilmelding efter "først til mølle"-princippet. Tilmeldingsfrist d. 11. april kl. 12.

Deltagerne i dialogmøderne udfoldede al deres kreativitet

08.03.2019 | Videnudveksling

I dialog med uddannelsessystemet

Hvordan skaber vi motivation, progression og sammenhængskraft? Det var tre af de gennemgående temaer på NCFF’s dialogmøder med næsten 400 deltagere fra hele uddannelsessektoren.

12.02.2019 | Nyt fra ledelsen

Fra vision til realitet - Velkommen til Det Nationale Center for Fremmedsprog

De to centerledere og de to prodekaner fra hhv. Aarhus Universitet og Københavns Universitet byder velkommen til Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Foto: Kim Vadskær

12.02.2019 | Uddannelsespolitik

Interview med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

"Det er for mig at se helt afgørende, at Danmark i fremtiden har stærke kompetencer inden for fremmedsprog, så vi som en lille nation kan begå os i en global verden"

12.02.2019 | Administrative forhold

To advisory boards

Da NCFF er geografisk placeret to steder i hhv. Aarhus (NCFF Vest) og København (NCFF Øst), er der nedsat to advisory boards, et for hver af de to centerhalvdele, for at sikre en bred geografisk tilstedeværelse.

31.01.2019 | Bevillinger

Søg midler til dit projekt hos NCFF

En del af de midler, som NCFF har fået bevilget, er tiltænkt projekter, som skal udvikle og styrke fremmedsprogsundervisningen i Danmark, og som kan udbredes fra et fremmedsprogsfag til et andet og til andre uddannelsesinstitutioner.