Styregruppe

NCFF’s styregruppe består af de to centerledere, Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, og af de to prodekaner for uddannelse på hhv. Humaniora på KU og ARTS på AU: Jens Erik Mogensen og Niels Overgaard Lehmann.

Styregruppen mødes 2-4 gange årligt. Formandsskabet for styregruppen går på skift mellem de to prodekaner for et år ad gangen.

Styregruppen er ansvarlig for

  • at sikre samarbejdet mellem de to centerhalvdele
  • at godkende NCFF’s samlede handleplan
  • at varetage kontakten og sikre løbende afrapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • at varetage kontakten til regeringens nationale følgegruppe for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
  • at godkende principper, kriterier og ansøgningsprocedure for udmøntningen af NCFF’s strategiske puljemidler
  • at fungere som afgørelsesinstans i forbindelse behandlingen af projektansøgninger over 200.000 kr.
  • at godkende principper for nationale og internationale samarbejdsaftaler
  • at bidrage til at sikre en national arbejdsdeling på fremmedsprogsområdet.