Bevilgede projekter

Her kan du læse om de projekter, som NCFF har bevilget. Projekterne har eksemplarisk værdi, idet de kan udbredes til andre fremmedsprog og andre uddannelsesinstitutioner, og desuden bidrager de med vigtig viden om bl.a. fremmedsprogsundervisning, brobygning og udvikling af sprogstrategier. 

Fremmedsprogsdage i gymnasiet

Udvikling og afprøvning af koncept for fremmedsprogsdage på gymnasiet for udskolingselever i 8. og 9. klasse.
Nøgleord: brobygning, grundskole, gymnasiet, didaktisk udvikling, tysk, fransk 
Bevilget til Aarhus Katedralskole v. Lone Eibye Mikkelsen     

Tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur

Invitation af tre grundskoleklasser til tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur og en kåring af den sejeste tyskklasse.
Nøgleord: brobygning, kultur, tysk, grundskole, gymnasiet, universitet
Bevilget til Aalborg Universitet, Aalborghus Gymnasium & HF, Hasseris Gymnasium & IB og Nørresundby Gymnasium & HF v. Kristine A. Hjuler    

Sprogdag for tysk 2.g inden for Tysk Erhvervskommunikation

Workshop, hvor eleverne skal udarbejde et blogindlæg (incl. selvfremstillet video), der henvender sig til forskellige turist-målgrupper med henblik på at reklamere for Berlin.
Nøgleord: tysk, erhvervskommunikation, didaktisk udvikling, brobygning
Bevilget til Aarhus Universitet og Langkær Gymnasium v. Jan Engberg  

Læs mere om projektet her.

Eliteforløb i fransk

Udvikling og afprøvning af masterclass i fransk litteratur og sprog for talentfulde franskelever fra 2.g og 3.g.
Nøgleord: fransk, brobygning, didaktisk udvikling
Bevilget til Aarhus Katedralskole og Aarhus Universitet v. Lone Eibye Mikkelsen

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv

Afdækning af hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af tyskundervisningen på de respektive uddannelsesniveauer og i et brobygningsperspektiv med henblik på at udvikle relevante kurser.
Nøgleord: brobygning, efteruddannelse, tysk, undervisningsudvikling
Bevilget til Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen 

Udformning af lokal sprogstrategi på Nørre Fælled Skole

Afdækning, udvikling og beskrivelse af skolens sprogstrategi med henblik på at lave et eksemplarisk undersøgelsesdesign. 
Nøgleord: sprogstrategi, grundskole
Bevilget til Nørre Fælled Skole, Københavns Kommunes Kompetencecenter for sprog v. Maike Raahauge og Maria Neumann Larsen    

Udvikling af brobygning i sprogfaget fransk

Udvikling af regionalt forankrede kurser, som anvendes til netværksarbejde, således at fransklærere i grund- og gymnasieskolen kan etablere et arbejdsprogram for brobygning, som de arbejder videre med lokalt.
Nøgleord: brobygning, overgange, fransk, netværk, efteruddannelse
Bevilget til Fransklærerforeningen v. Kirsten Kirkelund, Christine Leturgie og Ulla Pedersen

Tysk ordforråd på STX

Undersøgelse af elevernes receptive ordforråd på tysk på STX og på længere sigt i grundskolen. Til undersøgelsen udvikles nye ordforrådstests, der passer til de pågældende elevgrupper i Danmark. Projektet hænger sammen med ”Talent for tysk”-projektet, som har fået udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i perioden 2019-2020.
Nøgleord: ordforråd, sprogtests, stx, grundskole, tysk, overgange
Bevilget til Elsebeth Bechmann    

Sammen styrker vi sprog

Udvikling af en model, der gennem samarbejde mellem grundskole og gymnasium kan styrke sammenhængen i fransk- og tyskundervisningen og overgangen mellem de to skoleformer og herved understøtte, at flere vælger studieretninger med fransk og tysk i gymnasiet.    
Nøgleord: overgange, brobygning, stx, grundskole, tysk, fransk
Bevilget til Risskov Gymnasium V. Helene Clemens Petersen

Overgangen til et sprogstudium

Undersøgelse af overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, fx hvilke undervisningsformer og indhold de studerende kommer med fra sprogundervisningen på deres ungdomsuddannelse og deres motivation, forventninger til indhold, niveau, arbejdsformer og –mængde. Dette bliver sammenholdt med de oplevelser, som de studerende får i løbet af deres første studietid. 
Nøgleord: overgange, motivation, brobygning, spansk, tysk  
Bevilget til Aalborg Universitet v. Lotte Dam

Kvalitetsudvikling - behovsanalyse - Fransk

Projektet vil tilvejebringe vidensgrundlag for at styrke franskundervisningen og overgangen mellem de forskellige uddannelsestrin. Gennem en spørgeskemaundersøgelse afdækker projektet, hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af franskundervisinngen på de respektive uddannelsesniveauer.   
Nøgleord: behovsafdækning, kvalitetsudvikling, overgange, fransk   
Bevilget til Københavns Universitet v. Lisbeth Verstraete-Hansen