Sådan søger du

Du skal udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema
- se hvordan på denne side

På denne side kan du finde ansøgnings- og budgetskema samt link til information om efterfølgende afrapportering og regnskab.

Ansøgere kan være:

- Danske uddannelsesinstitutioner
- Foreninger mv. med et CVR-nummer, evt. privatpersoner med et CVR-nummer.

NCFF opererer med to sæt procedurer for behandling af ansøgninger:

- Ansøgninger/projekter under 200.000 kr. behandles løbende af centerledelsen.
- Ansøgninger/projekter over 200.000 kr. behandles i NCFF’s styregruppe. Der er fastsat tre årlige ansøgningsfrister: 15. januar, 15. maj og 15. september.

Senest tre uger efter ansøgningsfristen skal ansøgningerne være behandlet i styregruppen.

Der er to overordnede puljer, som man kan søge udviklingsmidler fra:

- En åben pulje til projekter, der er brugerdefinerede
- En pulje til projekter inden for på forhånd definerede emner

Der kan søges midler til frikøb og rejser, ikke til drift.    

Vi opfordrer til at du læser den udførlige beskrivelse af NCFF’s puljer, fordelingsprincipper og kriterier her.

Inden du sender en officiel ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte NCFF Øst eller Vest med henblik på at drøfte din projektidé.


Ansøgning

Når du vil søge støtte til et projekt, skal du udfylde NCFF's ansøgningsskema.
BEMÆRK: Når du klikker på linket ovenfor, vil du blive bedt om at indtaste din mailadresse. Når du har gjort det og trykket på ”Næste”, får du tilsendt en mail med et link, som giver dig adgang til selve ansøgningsskemaet. Du skal derefter blot følge instruktionerne på forsiden af skemaet. Husk at gemme mailen, så du kan tilgå din ansøgning igen på et senere tidspunkt.


Budget

Din ansøgning skal ledsages af et budget. For at lave dette, skal du hente NCFF's budgetskema.
I budgetskemaet følges de foruddefinerede timelønssatser for Undervisningsministeriets ressortområde (minus overhead). Timelønssatsen for videregående uddannelser er fastsat til 600 kr.
BEMÆRK: Et tilsvarende skema skal benyttes til regnskab, når dit projekt er afsluttet. Husk derfor at gemme skemaet.


Projektafslutning

Når dit bevilgede projekt er afsluttet, skal du gå til siden "Når dit projekt er afsluttet..."


Spørgsmål?

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgnings- eller budgetskemaet, kan du kontakte NCFF her.