Udvekslingsprogrammer

Det Nationale Center for Fremmedsprog bistår Undervisningsministeriet i organisationen og administrationen af de udvekslingsprogrammer, som er et resultat af de bilaterale aftaler, som den danske undervisningsminister har indgået med Frankrig og Spanien om at styrke sprog- og uddannelsessamarbejdet mellem Danmark og de to lande. En tilsvarende aftale med Tyskland er i støbeskeen.

Aftalerne understøtter regeringens fremmedsprogstrategi, og i skoleåret 2018-19 har en række stx- og hhx-gymnasier fået bevilliget økonomisk støtte til kortere eller længere udvekslingsophold i Frankrig. I skoleåret 2019-2020 er det planen, at udvekslingsprogrammet ud over Frankrig også skal omfatte Spanien og Tyskland.

Vi forventer at offentliggøre en nærmere beskrivelse af udvekslingsprogrammerne, ansøgningsskemaer og vejledninger medio marts 2019. 

Spørgsmål til udvekslingsprogrammerne kan rettes til ncffudveksling@hum.ku.dk eller til Søren Nørrelund-Madsen, projektkoordinator NCFF (Øst), på 3533 1412.