Workshop: Aktionsforskning i sprogfagene – hvordan du som lærer styrker din egen praksis og styrker dine elevers sprogtilegnelse

I denne 2-dages ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning.

27.05.2020 | Anne Sofie Jakobsen

Dato man 07 dec tir 08 dec
Tid 10:00    16:30
Sted København

Aktionsforskning er et redskab, som du som lærer kan bruge til udvikle din undervisning og dine kompetencer. På workshoppen vil to eksperter i aktionsforskning (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Larisa Kasumagić-Kafedžić) tage deltagerne igennem en række forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisning med udgangspunkt i den danske kontekst:

  • Fremmedsprogsundervisning i grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, motivation og udvikling af færdigheder med fokus på autentisk sprogbrug og mundtlige såvel som skriftlige genrer
  • Understøttelse af faglig opkvalificering af fremmedsprogslærere med udgangspunkt i EPOSTL
  • Flersprogethed og translanguagin
  • Interkulturelle kompetencer – kultur og fremmedsprogspædagogik
  • Content and Language Integrated Learning – CLIL
  • Genrepædagogik

Workshoppen vil desuden knytte lærerkognitionsforskning sammen med EPOSTL og den europæiske referenceramme (CEFR) og have et stærkt fokus på lærer- og elevautonomi. Som deltager vil du få følgende med dig:

  • Større forståelse af fordelene ved aktionsforskning som et redskab til at få indsigt i udvikling af læreren og af undervisningen
  • Nye ideer og perspektiver på forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisningen
  • Mulighed for at bygge netværk og udvikle projekter med fokus på aktionsforskning i fremmedsprogsundervisningen
  • Styrket viden om planlægning, udvikling og gennemførelse af aktionsforskningsnetværker

Workshoppen bygger på ARC-projektet, som har rammesat aktionsforskning som en måde for sproglærere at igangsætte forandringer og forbedringer i deres undervisning på række forskellige måder. Projektets resultater har understreget, hvordan aktionsforskning kan skabe innovative forandringer i klasseværelset og understøtte lærernes kompetenceudvikling.

Det praktiske

Workshoppen foregår på engelsk. Vi håber på at kunne afholde workshoppen fysisk i København, men afhængigt af covid-19-situationen kan workshoppen gennemføres delvist eller helt online.

Tilmeldingen åbner i oktober med frist 2. november.

Præ-workshop 9. eller 10. november 14:30 - 16:00

De to eksperter giver en online introduktion til aktionsforskning og til ARC-projektet. På præ-workshoppen vil du som deltager blive vist forskellige redskaber og blive bedt om at sammensætte et lille aktionsforskningsprojekt, som du skal tage med videre til selve workshoppen.

Follow-up workshop (2021)

Som deltager bliver du inviteret til en opfølgningsworkshop af NCFF primo 2021. Desuden stiller Brynhildur Ragnarsdóttir og Larisa Kasumagić-Kafedžić samt Christine Lechner (ARC koordinator) sig til rådighed for online sparring om aktionsforskningsprojekter.

Workshop