NCFF-konference om strategier

NCFF’s konference sætter fokus på fremmedsprogsstrategier: Hvordan kan skoler og kommuner arbejde strategisk med fremmedsprog, og hvordan kan du som underviser arbejde med læringsstrategier i fremmedsprogsundervisningen.

15.12.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

Dato tor 08 apr
Tid 10:30 17:00
Sted Milling Hotel Park, Middelfart

Om konferencen

Konferencen er gratis og henvender sig særligt til sproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, deres ledere og til ledelsesniveauer i kommuner og regioner.

Konferencens hovedtalere er kontorchef for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Henrik Lodberg, og rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen.

Henrik kommer for at fortælle om regionens arbejde med fremmedsprog og strategi, mens Hanne i sit oplæg om sprogstrategier vil tage fat på selve strategibegrebet, og hvordan den viden kan bruges i arbejdet med elevernes sprogfærdigheder.

Herefter følger fire runder med inspirerende oplæg om strategier fra alle niveauer i uddannelsessystemet og fra flere kommuner og institutioner inden for konferencens to spor – det fagdidaktiske spor og det organisatoriske spor.

Tilmeldingen til konferencen åbner i januar 2021.

Deltagere, som havde tilmeldt sig konferencen, som oprindeligt skulle have fundet sted i oktober, vil modtage en mail med link til programmet og tilmeldingen, inden konference-webstedet og tilmeldingen officielt åbner for andre.  

Konference