NCFF-konference om strategier

NCFF’s konference sætter fokus på fremmedsprogsstrategier: Hvordan kan skoler, kommuner og regioner arbejde strategisk med fremmedsprog, og hvordan kan du som underviser arbejde med læringsstrategier i fremmedsprogsundervisningen.

15.12.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

Dato tor 08 apr
Tid 09:00 15:15
Sted Online

Om konferencen

Konferencen er gratis og henvender sig særligt til sproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, deres ledere og til ledelsesniveauer i kommuner og regioner.

Konferencens hovedtalere er kontorchef for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Henrik Lodberg, og rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen.

Region Midtjylland har i starten af januar 2021 lanceret 'Den Midtjyske Strategi for Fremmedsprog',  og Henrik vil på konferencen fortælle om regionens arbejde med fremmedsprog og strategi, mens Hanne i sit oplæg om sprogstrategier vil tage fat på selve strategibegrebet, og hvordan den viden kan bruges i arbejdet med elevernes sprogfærdigheder.

Herefter følger fire runder med inspirerende oplæg om strategier fra alle niveauer i uddannelsessystemet og fra flere kommuner og institutioner inden for konferencens to spor – det fagdidaktiske spor og det organisatoriske spor.

Program og tilmelding

Find programmet og tilmeld dig

Bemærk: På grund af de aktuelle restriktioner foregår konferencen virtuelt og ikke fysisk i Middelfart, som tidligere annonceret. 

Konference