Sprogkonference 2021

Torsdag d. 18. marts afholdes Sproglærerforeningens sprogkonference 2021. Tema: Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen.

09.06.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

Dato tor 18 mar
Tid 10:00 16:00
Sted Vejle Musikteater, Vejle

Se programmet og tilmeld dig på sproglaererforeningen.dk.

Tilmelding: senest 20. februar 2021.

Konference