Nyheder

Danske medarbejdere oplever positive gevinster i deres arbejdsliv ved at kunne sprog. Foto: Tue Blichfeldt.

31.05.2021 | Sprog og kommunikation, Faglighed, Uddannelse

Kompetencer i fremmedsprog gør en forskel på jobbet

Tre undersøgelser blandt medarbejdere med forskellige fagligheder på det akademiske arbejdsmarked peger i samme retning: At tillægskompetencer i fremmedsprog er et aktiv og giver flere interessante arbejdsopgaver og fremmer karrieren – særligt hvis man kan mere end engelsk.

Nyt koncept for kompetenceudvikling af sproglærere. Til efteråret starter ca. 30 grundskolelærere på første modul af fremmedsprogs-<br>vejlederuddannelsen. Foto: Tue Blichfeldt.

28.05.2021 | Bevillinger, Uddannelse, Sprog og kommunikation

Stor donation til kompetenceløft af fremmedsprogslærere i grundskolen

Fondsmidler giver ny fremmedsprogsvejlederuddannelse luft under vingerne på 24 skoler i fem kommuner i nyt NCFF-forankret pilotprojekt om faglig opkvalificering af sproglærere i engelsk, tysk og fransk og netværksdannelse i kommunerne og på skolerne.

FremMedSprog og sprogøvelser på Gammel Hellerup Gymnasium i 2020.

21.05.2021 | Sprog og kommunikation

Tilmeldingen er åben til to aktivitetstilbud i sprogfagene på ungdomsuddannelserne

Fremmedsprogslærere på ungdomsuddannelserne kan nu tilmelde sig besøg på skolerne af sprogstuderende fra universiteterne i uge 40 og besøg af en fremmedsprogsambassadør i efteråret.

03.05.2021 | Uddannelsespolitik

Det handler ikke (kun) om tysk

Kommentar af centerledere i NCFF Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard. Debatindlægget er bragt i Berlingske – Opinion søndag 2. maj 2021.

28.04.2021 | Uddannelse

Behov for mere viden og for nyt syn på fremmedsprogene, bitte!

Undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren er 29. april kaldt i samråd i Børne og Undervisningsudvalget, hvor fremmedsprogene er til debat. Og selvom NCFF ikke er kaldt i samråd, så er centret del af den nuværende nationale sprogstrategi og sat i verden for at kaste et samlet blik på fremmedsprog i hele uddannelsessystemet.…

26.03.2021 | Bogomtaler

Ny publikation om brug af digitale teknologier i gymnasiets sprogfag

432 sproglærere har bidraget til publikationen "Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen", som netop er udgivet. Den samler resultaterne fra efterårets spørgeskemaundersøgelse af fremmedsprogslæreres brug af digitale teknologier i gymnasieundervisningen.

Undervisning på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Søndre Campus. Fotograf: Rasmus Degnbol.

05.03.2021 | Uddannelse

3.000 gymnasieelever så oplæg om uddannelser med sprog på KarriereTanken

Hele 3.000 elever tunede ind på de videregående uddannelser med sprog under uddannelsesmessen KarriereTanken, som i skoleåret 2020/21 er foregået online. NCFF’s foreløbige tal og evaluering viser også, at de unge er blevet klogere på studievalgsmulighederne, ligesom de har fået øjnene op for sproguddannelser, de ikke kendte til.

NCFF støtter nyt udviklingsprojekt om tværsproglighed i læreruddannelsen, som vil blive ledet af to lektorer fra SDU og UCL.

01.02.2021 | Sprog og kommunikation

Projektmidler fra NCFF giver læreruddannelsen et løft

Det er hurtigere og mere effektivt at lære nye sprog, hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen, viser forskningen. NCFF støtter nyt udviklingsprojekt, der vil have denne viden ud at virke på læreruddannelserne.

19.01.2021 | Konference

Tilmeldingen til NCFF’s konference om strategier er åben

Hvordan kan skoler, kommuner og regioner arbejde strategisk med fremmedsprog på både det organisatoriske niveau og i sprogundervisningen, når eleverne læser, skriver, taler, lytter? Det er temaerne på NCFF’s konference 8. april, som afholdes virtuelt.

14.01.2021 | Uddannelse

Nye afleveringsfrister til NCFF’s sprogkonkurrencer

På grund af hjemsendelsen af eleverne har NCFF udskudt fristerne for aflevering af materialer til tyskkonkurrencen for grundskolen og konkurrencen Dyrk sproget for de gymnasiale ungdomsuddannelser i sprogene engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk.

Viser resultater 1 til 10 ud af 63

1 2 3 4 5 6 7 Næste