FremMedSprog


NCFF inviterer til FremMedSprog2021

I uge 40 sender vi studerende fra professionshøjskoler og universiteter ud på landets grundskoler og ungdomsuddannelser for at dele deres glæde ved sprog gennem små sprogaktiviteter for eleverne. 

Vi ønsker at give elever rundt omkring i Danmark en positiv oplevelse med fremmedsprog og vise dem, at sprog er sjove, interessante og vigtige. 

FremMedSprog2021 varer hele uge 40. Sidste år var følgende sprog repræsenteret: arabisk, engelsk, fransk, japansk, hindi, italiensk, kinesisk, koreansk, persisk, portugisisk, russisk, spansk og tysk. Her fik i alt 74 grundskoler og gymnasiale uddannelsesinstitutioner besøg af 314 studerende.  

Mens professionshøjskolerne selv koordinerer FremMedSprog2021 med grundskolerne, så koordinerer vi i NCFF de universitetsstuderendes besøg på ungdomsuddannelserne. Det kan man læse mere om nedenfor.    

Sprogstuderende Katharina og Emil fra KU på FremMedSprog-besøg i 2020 hos 3a FR på Gammel Hellerup Gymnasium.

Sprogstuderende fra KU Katharina og Emil på besøg hos 3a FR på Gammel Hellerup Gymnasium under FremMedSprog i 2020.


Til ungdomsuddannelserne

Book et besøg

Få besøg af universitetsstuderende, som læser fremmedsprog og er vilde med det. 

I et samarbejde med universiteterne sender NCFF sprogstuderende ud til landets ungdomsuddannelser. 

Vi sender én gruppe på minimum to studerende, som studerer et eller flere fremmedsprog, ud til hver skole. Fremmedsprogene kan være tysk, spansk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk, japansk, koreansk, arabisk, m.fl. Det er dog ikke muligt at ønske et bestemt sprog.

De studerende planlægger en motiverende sprogaktivitet, og kommer til sidst med et kort oplæg om, hvad det vil sige at studere sprog på universitetet.  

Da tanken bag konceptet er at promovere alle fremmedsprog, vil det være naturligt at placere besøget i et AP-forløb, på en sprogdag eller lignende, men andre løsninger er selvfølgelig også mulige. Man skal blot vide, at man ikke kan bestille et specifikt fremmedsprog eller bestemme indholdet af aktiviteten. 

 • Aktiviteten er for max. 35 elever og varer ca. 1 time. 
 • De studerende afsætter en hel dag til besøget, og kan derfor gentage aktiviteten for flere klasser/hold. 
 • Aktiviteten er gratis, men skolen skal sørge for frokost og/eller kaffe til de studerende alt efter hvornår og hvor længe de er på skolen 

Jeres rolle

Hver skole skal udpege en kontaktperson, som både NCFF og de studerende kan kommunikere med. Det er kontaktpersonens ansvar at koordinere med de studerende mht. tidspunkt og mødested, og at kommunikere hvilke klasser eller arrangementer de studerende skal lave aktiviteten for, hvor mange klasser eller hvor mange elever der er involverede, mm. Kontaktpersonen skal også arrangere frokost og/eller kaffe til de studerende.

Tilmelding

Der er nu lukket for tilmeldinger til #FremMedSprog2021.

Svaret på jeres tilmelding kommer i løbet af september, når de studerende har fået deres skema for efterårssemestret.

I det tilfælde at vi ikke kan imødekomme alle skolers ønsker om besøg, sker fordelingen efter først-til-mølle-princippet på baggrund af tidspunktet for tilmeldingen. Der tages dog visse geografiske hensyn, så de studerendes rejsetid ikke bliver for lang.

Til universitetsstuderende

Del din glæde for sprog

Det er dig, der gør FremMedSprog2021 mulig, og vi er rigtig glade for, at du vil dele din glæde for fremmedsprog! 

Du skal sammen med en anden studerende lave en sprogaktivitet for elever fra ungdomsuddannelserne. Det vil typisk være for en 1.g klasse, der har AP, men kan også være for 2. eller 3. års elever eller til et sprogarrangement. Du bliver som minimum sendt ud sammen med én anden studerende, og vi fortæller skolerne, at der som maksimum må deltage 35 elever i aktiviteten. Du får vejledning af en underviser fra dit institut til at udvikle aktiviteten.

Du binder dig for en hel dag inkl. transporttid. Aktiviteten skal vare ca. en time og består af en sprogaktivitet og til sidst af et kort oplæg om, hvad det vil sige at studere sprog på universitetet. Aktiviteten kan gentages for andre klasser/hold på samme skole eller flere skoler. 

Konceptet er som følger:

 • En spændende og motiverende sprogaktivitet – med udgangspunkt i task-based learning og flersprogethed
 • Og/eller et spil, en leg, en konkurrence 
 • Et kort oplæg om at studere sprog og/eller Q&A om at studere sprog (max. 15 minutter) 

Aktiviteten skal designes, så alle kan være med, uanset hvilke sprog de kan. Hvis man er engelskstuderende, kan man regne med, at eleverne kan noget engelsk, men hvis man f.eks. er arabiskstuderende, er det måske kun få eller ingen elever, der kan sproget. 

Aktiviteten skal bruge sproget/sprogene så meget som muligt, så eleverne både hører, læser og taler på sproget/sprogene, og den skal aktivere alle elever. 

Ultimo august, primo september afholder vi et introducerende webinar. Her vil der også være mulighed for at møde studerende fra andre sprog. Du får mere information om webinaret, når du har tilmeldt dig.

Du må meget gerne lave en aktivitet med studerende fra et andet sprogstudie.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmeldingsfristen til FremMedSprog2021 er overskredet og det er derfor ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.

Hvad kan jeg bruge det til/hvad får jeg ud af at deltage?

 • Du får lejlighed til at videreformidle din glæde ved sprog til nogen, der måske ikke har den – endnu.  
 • Du får lejlighed til at prøve kræfter med at være formidler/underviser. 
 • Du får muligheden for at netværke med ungdomsuddannelserne og med andre sprogstuderende. 
 • Du får mulighed for at deltage i et efterfølgende evalueringsmøde og erfaringsudveksle med andre studerende, der har været ude og lave en event.  
 • Du får et deltagerbevis, som beskriver, hvad du har været en del af. 
 • Du får en sweatshirt af NCFF, du kan have på for at være synlige til eventen.  
 • Du får dækket dine transportudgifter og eventuelle udgifter til materialer (max 200 kr. pr. par/gruppe).  

Kan jeg deltage, selvom jeg er i starten af mit studie?

Ja, alle kan deltage. Der handler ikke om dit sproglige niveau, men om at dele din glæde for sprog.   

Hvor meget tid skal jeg bruge på det?

Det er meget forskelligt, hvor meget tid du skal bruge. For nogle studerende er det at lave en aktivitet til FremMedSprog2021 en del af et kursus, og for andre ligger aktiviteten ud over den almindelige undervisning.  

Forberedelsen består af:

 • Et webinar på en times tid (arrangeres af NCFF)
 • Vejledning med underviser
 • Udvikling af aktiviteten og produktion af materialet til aktiviteten
 • Koordinering med den skole/de skoler, du skal besøge
 • Et evalueringsmøde 

Hvornår ved jeg, hvor jeg skal hen?

Når vi har modtaget tilmeldinger fra de forskellige ungdomsuddannelser matcher vi dig og en makker med en ungdomsuddannelse. Vi giver jer besked om, hvor I skal hen, hvem der er jeres kontaktperson på skolen og hvem I skal lave aktiviteten for i løbet af september.   

Studerende fra Københavns Universitet dækker hele Sjælland og øerne. Studerende fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet dækker Jylland og Fyn. Du vil få dine transportudgifter dækket, se mere under Hvad gør jeg med udgifter til transport og materialer?

Når der er lavet match, er I som studerende selv forpligtet på at tage kontakt til kontaktpersonen på ungdomsuddannelsen og lave aftaler om besøget. Kontaktpersonen kan hjælpe jer med de praktiske ting omkring besøget – herunder hvilke og hvor mange klasser, I skal besøge.

Afhængigt af hvad I planlægger, kan det være relevant at bede om informationer om fx elevernes sproglige niveau, IT, lokalets størrelse, mulighed for bordopstilling etc.

Skulle der mod forventning opstå problemer i kommunikationen, så kontakt NCFF:

Øst (Sjælland og øerne) – Sidsel Rastrup Magnussen srmagnussen@hum.ku.dk / 35325336

Vest (Jylland og Fyn) – Christina Smedegaard Jensen csj@cc.au.dk/ 22186695

Hvad gør jeg med udgifter til transport og materialer?

NCFF refunderer alle transport- og materialeudgifter. Det får du mere information om ved tilmelding. Husk at gemme kvittering for dit billetkøb og for køb af materialer. Hvis du har brugt Rejsekort, kan du hente en oversigt over tur og pris på Rejsekort.dk, “min side”. Skolen giver frokosten og/eller en kop kaffe, alt efter hvornår og hvor længe du er på skolen.  

Se, hvad studerende sagde om FremMedSprog-ugen sidste år

”Jeg tog med, fordi det både lød interessant og sjovt at komme ud på de forskellige skoler og introducere dem til sprog […]. Det sjoveste var helt klart at møde eleverne og se deres reaktioner, og hvordan de løste opgaverne vi havde givet dem. Vi havde blandt andet lavet en gæt og grimasser, hvor de to og to sammen skulle lave et tegn, og så skulle resten af deres hold gætte det. Det var sjovt at se, hvordan de tog hånd om den. Det blev rigtig godt, og jeg er glad for at jeg tog den [øvelse] med.”  

”Det var en fantastisk dag i dag, det hele gik bedre, end jeg havde forventet. Så fik jeg prøvet at undervise, og jeg må sige, at jeg er så glad for det, i dag er en af de få dage, hvor jeg er stolt af mig selv. Havde fornemmelsen af, at de synes det var rigtig skægt, og at de havde lært noget. Lærte dem at tælle, intro til alfabetet, nogle ord og hilsener. De var meget interesserede og spurgte om mange ting. [...] Det var nemt at håndtere flokken, og de var alle sammen så søde.” 

”Jeg blev overrasket over, at jeg også selv lærte noget, jeg havde ikke set det som en læringsproces for mig selv. Da vi begyndte at finde videoer til vores ene leg, var jeg overrasket over, at jeg forstod det meste, da jeg altid har set mig selv som ret dårlig til [sproget], så det gav mig et selvtillids-boost, jeg helt sikkert havde brug for, så det er jeg rigtig glad for. Hvis jeg fik muligheden, ville jeg helt sikkert gøre det igen.” 

Idébank - Hvordan planlægger jeg min sprogaktivitet?

I idébanken kan du finde inspiration i spændende ideer, som andre studerende har udviklet, samt et udvalg af andre relevante ressourcer – herunder digitale ressourcer - som du kan bruge, når du skal tilrettelægge din sprogaktivitet til FremMedSprog2021.

Til studerende på læreruddannelsen

Du deltager i FremMedSprog2021 sammen med din underviser og dit hold.

Din underviser er din kontaktperson og vejleder gennem hele forløbet og sammen planlægger og koordinerer I den sprogaktivitet, som I skal ud og lave med eleverne i grundskolen.
Det er også din underviser, der står for kontakten til de skoler I skal besøge.”

Del din glæde for sprog

Det er dig, der gør FremMedSprog2021 mulig, og vi er rigtig glade for, at du vil dele din glæde for fremmedsprog!

Konceptet for FremMedSprog2021 er som følger:

 • En spændende og motiverende sprogaktivitet – med udgangspunkt i task-based –learning og flersprogethed
 • Og/eller et spil, en leg, en konkurrence

Hvad kan jeg bruge det til/hvad får jeg ud af at deltage?

 • Du får lejlighed til at videreformidle din glæde ved sprog til nogen, der måske ikke har den – endnu.  
 • Du får lejlighed til at prøve kræfter med at være lærer.
 • Du får et deltagerbevis, som beskriver, hvad du har været en del af. 
 • Du får en sweatshirt af NCFF, du kan have på for at være synlige til eventen.  
 • Du får dækket eventuelle transportudgifter og eventuelle udgifter til materialer og præmier

Idébank - Hvordan planlægger jeg min sprogaktivitet?

I idébanken kan du finde inspiration i spændende ideer, som andre studerende har udviklet, samt et udvalg af andre relevante ressourcer – herunder digitale ressourcer - som du kan bruge, når du skal tilrettelægge din sprogaktivitet til FremMedSprog2021.