Anna Bruun

Projektkoodinator (Vest)

annabruun@cc.au.dk 

Tlf. 9352 2066 

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk, brobygning

Anna Bruun er uddannet folkeskolelærer og har en master i fremmedsprogspædagogik. Hun har en baggrund som engelskunderviser i læreruddannelsen samt i efter- og videreuddannelsesregi og har derudover mangeårig erfaring som sprogunderviser i grundskolen. Anna har desuden i en årrække arbejdet som CFU-konsulent med engelsk og internationalisering som hovedområde.