Advisory Board

Muhammad Alyassiri – forretningsudvalgsmedlem, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Anette Berentzen – politisk konsulent, Dansk Magisterforening

Lars Grassmè Binderup – prodekan for Uddannelse, HUM, Syddansk Universitet

Ulrik Brix – Head of NOCA (observatør)

Susana Fernández – professor i fremmedsprogsdidaktik, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og formand for den fremmedsproglige faggruppe og medlem af uddannelsesrådet i TEOPÆD

Annette Søndergaard Gregersen – docent og faglig leder af den fagdidaktiske satsning i sprogfagene engelsk, fransk og tysk  på Institut for Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole og  bestyrelsesmedlem i Fransklærerforeningen

Morten Birk Hansen – uddannelsesleder på Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon (Roskilde)

Lise-Lotte Holmgreen – viceinstitutleder, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Annika Hvithamar – institutleder for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Lise Bernsten Høyer – formand for Tysklærerforeningen for gymnasiet & HF og lektor i tysk og samfundsfag, Frederiksværk Gymnasium & HF

Charlotte Ipsen – medlem af undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening, og lærer, Elsted Skole, Aarhus Kommune

Jonas Svane Jakobsen – Udviklingskonsulent, Region Syddanmark

Elsebeth Jensen – uddannelsesdekan for læreruddannelsen, VIA University College

Jens Johansen – field officer og oversætter, Europa-Kommissionen, Repræsentationen i Danmark

Mikala Jørgensen – områdechef, Område Nørrebro/Bispebjerg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 

Sigrid Jørgensen – medlem af hovedbestyrelsen i GL og lektor i engelsk og tysk på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Carl Kinze – næstformand for Tysklærerforeningen for Grundskolen og tysklærer, Distriktsskole Smørum, Egedal Kommune

Thomas Kjærgaard – lektor i engelsk på læreruddannelsen og uddannelsesforsker, Professionshøjskolen UCN

Irma Kobæk – formand for Spansklærerforeningen og lektor i spansk på Roskilde Katedralskole

Hans Kolding – konsulent i ASTRA Team Forankring

Allan Juhl Kristensen – leder af sektionen for undervisere i engelsk på Forsvarets Diplomuddannelser Forsvarets Sprogskole, Forsvarsakademiet

Anja Krægpøth – formand for Kinesisklærerforeningen, lektor Paderup Gymnasium

Lene Laursen – læringskonsulent i tysk, fransk og spansk, Børne- og Undervisningsministeriet

Lone Eibye Mikkelsen – rektor, Aarhus Katedralskole og medlem af Arbejdsgruppen for sprog, Danske Gymnasier

Rita Mogensen – formand for Sproglærerforeningen

Janus Mortensen – lektor, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Louise Ebbesen Nielsen - lektor på Egaa Gymnasium og fagkonsulent for Tysk i STUK

Camilla Ottesen – chef for Center for Dagtilbud og Skole, Herlev Kommune 

Tove Hvid Persson – direktør for Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole

Niels Christian Thormod Petersen – skoleleder, Sølystskolen, Aarhus Kommune

Maria Pia Pettersson – lektor i tysk på læreruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Christian Lamhauge Rasmussen – chefkonsulent, Børn, Unge og Folkeskole, KL

Ann Katrine Stendahl Rannestad – skolekonsulent, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune

Sandi Rizvic – ansvarlig for internationalt arbejde, Danske Studerendes Fællesråd

Kristian Svinth – skoleleder, Oehlenschlægergades Skole, Københavns Kommune

Sarah Hedegaard Sørensen – fagkonsulent i fremmedsprog for erhvervsuddannelser, Børne- og Undervisningsministeriet, og handelslærer, Skive College

Louise Tranekjær – lektor i kultur- og sprogmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet og redaktør af Sprogforum

Dorthe Kingo Thruelsen – institutchef for Læreruddannelsen, UC SYD

Lisbeth Verstraete-Hansen – bestyrelsesmedlem i Fransklærerforeningen og lektor i fransk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Anne Sophie Westh – pædagogisk konsulent i fremmedsprog og internationalisering, VIA Center for Undervisningsmidler

Claus Zedlitz – lektor i engelsk, Aarhus Business College

Ivar Lykke Ørnby – medlem af Arbejdsgruppen for sprog, Danske Gymnasier, og uddannelsesdirektør for hhx og stx, UNORD