Advisory boards

Advisory board for NCFF (Vest)

Jonas Svane Jakobsen – Udviklingskonsulent, Region Syddanmark

Marianne Ancker – læringskonsulent i engelsk, Børne- og Undervisningsministeriet, og pædagogisk konsulent i engelsk, CFU, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Annette Bau – lektor i fransk, Nyborg Gymnasium

Anette Berentzen – politisk konsulent, Dansk Magisterforening

Tine Brandt – fagkonsulent for italiensk, fransk og spansk,  Børne- og Undervisningsministeriet, og lektor i fransk og spansk, KVUC

Helene Caprani – hovedbestyrelsesmedlem i GL, bestyrelsesmedlem i Spansklærerforeningen og lektor i spansk, Midtsjællands Gymnasium

Susana Fernández – lektor i spansk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og formand for den fremmedsproglige faggruppe og medlem af uddannelsesrådet i TEOPÆD

Klaus Geyer – lektor i tysk, sprog og kommunikation, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

Kristine A. Hjuler – lektor i tysk og engelsk, Nørresundby Gymnasium & HF

Lise-Lotte Holmgreen – viceinstitutleder, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Charlotte Ipsen – medlem af undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening, og lærer, Elsted Skole, Aarhus Kommune

Elsebeth Jensen – uddannelsesdekan for læreruddannelsen, VIA University College

Cengiz Karakus – ejer af Translation Team og bestyrelsesmedlem, Brancheforeningen af Tolkebureauer, Dansk Erhverv

Thomas Kjærgaard – lektor i engelsk på læreruddannelsen og uddannelsesforsker, Professionshøjskolen UCN

Allan Juhl Kristensen – leder af sektionen for undervisere i engelsk på Forsvarets Diplomuddannelser Forsvarets Sprogskole, Forsvarsakademiet

Mads Papsø Laursen – suppleant i engelsk fagudvalg, Sproglærerforeningen, og engelsk- og tysklærer, Bredagerskolen, Vejle Kommune

Marianne Lippert – lektor i spansk og kursusansvarlig, Global Business Engineering, VIA University College

Pernille Mertz – fransklærer, engelskvejleder og international koordinator, Hobro Søndre Skole, Mariagerfjord Kommune

Lone Eibye Mikkelsen – rektor, Aarhus Katedralskole og medlem af Arbejdsgruppen for sprog, Danske Gymnasier

Tina Kornbeck Nielsen – konsulent, Læring og Udvikling, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Hanne Kær Pedersen – uddannelsesleder og lektor i engelsk, Fredericia Gymnasium

Niels Christian Thormod Petersen – skoleleder, Sølystskolen, Aarhus Kommune

Maria Pia Pettersson – ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, og lektor i tysk på læreruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Ann Katrine Stendahl Rannestad – skolekonsulent, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune

Uwe Skoda – lektor og afdelingsleder, Globale Studier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Birthe Sidsel Strunge – bestyrelsesmedlem og kursusudvalgsansvarlig, Tysklærerforeningen for Grundskolen, og tysklærer, Midtjysk Efterskole

Steffen Svendsen – direktør, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Sarah Hedegaard Sørensen – fagkonsulent i fremmedsprog for erhvervsuddannelser,  Børne- og Undervisningsministeriet, og handelslærer, Skive College

Michael Juul Therkelsen – udviklings- og proceskonsulent, Aabenraa Kommune

Henrik Skafsgaard Thomasen – underviser og PIU-ansvarlig på Learnmark Gymnasium HHX

Anne Sophie Westh – pædagogisk konsulent i fremmedsprog og internationalisering, VIA Center for Undervisningsmidler

Erika Wünsche - tysk- og fransklærer, Brobyskolerne, Faaborg-Midtfyn Kommune, og tysk- og franskrådgiver på Folkeskolen.dk

Claus Zedlitz – lektor i engelsk, Aarhus Business College

Advisory board for NCFF (Øst)

Petra Daryai-Hansen – lektor i fremmedsprogsdidaktik, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Daniele Eychenne – pædagogisk grundskolekonsulent i fransk, Københavns Professionshøjskole

Birgitte Faber – rektor, Det Internationale Gymnasium, Niels Brock

Mads Flyvholm – uddannelsespolitisk konsulent, Dansk Magisterforening

Annette Søndergaard Gregersen – bestyrelsesmedlem i Fransklærerforeningen og lektor i fransk på læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Bente Hansen – fagkonsulent for tysk,  Børne- og Undervisningsministeriet, og kursusleder og lektor i tysk, Allerød Gymnasium

Morten Birk Hansen – uddannelsesleder, Læreruddannelsen - Roskilde - Center for Skole og Læring, Absalon

Dorthe Heide – rektor, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade, Niels Brock

Anne Holmen – professor i parallelsproglighed og centerleder, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Lise Bernsten Høyer – formand for Tysklærerforeningen for gymnasiet & HF og lektor i tysk og samfundsfag, Frederiksværk Gymnasium & HF

Jens Johansen – field officer og oversætter, Europa-Kommissionen, Repræsentationen i Danmark

Mikala Jørgensen – områdechef, Område Nørrebro/Bispebjerg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 

Sigrid Jørgensen – medlem af hovedbestyrelsen i GL og lektor i engelsk og tysk på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Carl Kinze – næstformand for Tysklærerforeningen for Grundskolen og tysklærer, Distriktsskole Smørum, Egedal Kommune

Irma Kobæk – formand for Spansklærerforeningen og lektor i spansk på Roskilde Katedralskole

Kristian Kolding – leder af sektionen for særlige sprog, Forsvarets Sprogskole, Forsvarsakademiet

Lene Laursen – læringskonsulent i tysk, fransk og spansk, Børne- og Undervisningsministeriet

Rita Mogensen – formand for Sproglærerforeningen

Janus Mortensen – lektor, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Lise Nerlov – forlagschef, Alinea, Lindhardt og Ringhof Forlag A/S 

Pia Zinn Ohrt – bestyrelsesmedlem i Italiensklærerforeningen, censorformand for italiensk og lektor i italiensk, Frederiksberg Gymnasium

Camilla Ottesen – chef for Center for Dagtilbud og Skole, Herlev Kommune 

Tove Hvid Persson – direktør for Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole

Jonas Rasmussen – fagkonsulent for engelsk hhx/htx, Børne- og Undervisningsministeriet, og lektor i engelsk, markedskommunikation og kulturforståelse, Hillerød Handelsgymnasium, KNORD

Tine Roesen – viceinstitutleder og lektor i russisk, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Kristian Svinth – skoleleder, Oehlenschlægergades Skole, Københavns Kommune

Louise Tranekjær – lektor i kultur- og sprogmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet og redaktør af Sprogforum

Lisbeth Verstraete-Hansen – bestyrelsesmedlem i Fransklærerforeningen og lektor i fransk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Ivar Lykke Ørnby – medlem af Arbejdsgruppen for sprog, Danske Gymnasier, og uddannelsesdirektør for hhx og stx, KNORD

Finn Peter Aarup – lektor i engelsk på læreruddannelsen, Absalon