Sådan kan du bruge NCFF

NCFF går i dialog med alle dele af uddannelsessystemet for at afklare institutioners og uddannelsers behov. Vi arbejder også målrettet på at komme i dialog med alle, der har et ønske om at etablere udviklings- og afdækningsprojekter inden for centrets ansvars- og arbejdsområder.

Du kan kontakte os med:

  • Projektideer
  • Forslag om samarbejde
  • Afklaring af projekters bæredygtighed
  • Ønsker om støtte til arrangementer 

Læs mere om mulighederne for at søge projekt- og arrangementstøtte under Projekter, hvor du også kan orientere dig om igangværende initiativer. Se fx, hvilke projekter vi yder støtte til, og lad dig inspirere af resultaterne. 

NCFF vil gennem året stå for forskellige arrangementer, fx

  • En årlig konference
  • Seminarer
  • Temadage
  • Inspirationseftermiddage
  • Inddragelsesdage, hvor centret får inspiration og hører om behov

Vi formidler også gerne andres åbne arrangementer – hvis du har et arrangement, du gerne vil have os til formidle videre, kan du sende en mail til centret i ØST eller VEST

Vi administrerer desuden det bilaterale udvekslingsprogram på det gymnasiale område, som er et resultat af en aftale mellem den danske undervisningsminister og dennes kollega i Frankrig. Læs mere om udvekslingsaftalen under Udvekslingsprogram.  

Kender du til interessante projekter?

Vi ser det som en del af vores opgave at skabe overblik over eksisterende eller tidligere eksperimenter, projekter og tiltag, som handler om at forbedre sproguddannelserne eller motivere flere til at vælge sprog og blive dygtige til flere sprog. Vi opfordrer derfor alle til at kontakte os med information om aktuelle projekter.

Hvis du vil have overblik over NCFF's tiltag, så følg os på facebook.com/NCFFDK, og TILMELD dig vores nyhedsbrev.

Hent kort præsentationsfolder om NCFF her.