Ansøgningskriterier

NCFF kan støtte dit projekt, hvis ansøgningen lever op til centrets overordnede ansøgnings- og tildelingskriterier.

Overordnet fagligt kriterium

Projektet skal bidrage til at opfylde mindst ét af de to overordnede mål i Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet:

  1. Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer udover engelsk
  2. Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne.

Udbredelses- og udviklingskriterium

Projektet skal enten have eksemplarisk værdi og/eller potentiale til at blive udbredt/udviklet til en større kreds af interessenter. Det er ikke et krav, at projektet omfatter flere niveauer, men samarbejdsprojekter af horisontal eller vertikal art inden for uddannelsessystemet vil blive prioriteret, ligesom samarbejdsprojekter med eksterne interessenter vil blive prioriteret.

Indlejringskriterium

Projektet skal i videst muligt omfang indtænke en organisatorisk forankring/indlejring af den ansøgte aktivitet, der kan fortsætte ud over projektperioden, ligesom ansøgningen bør forholde sig til evt. fortsat finansiering.