Sådan søger du

Du skal udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema, som du finder på denne side.

Her finder du også link til information om efterfølgende afrapportering og regnskab.

  
Før du går i gang med din ansøgning anbefaler vi, at du kontakter NCFF Øst eller Vest med henblik på at drøfte din projektidé.


Ansøgning

Når du vil søge støtte til et projekt, skal du udfylde NCFF's ansøgningsskema.
BEMÆRK: Når du klikker på linket ovenfor, vil du blive bedt om at indtaste din mailadresse. Når du har gjort det og trykket på ”Næste”, får du tilsendt en mail med et link, som giver dig adgang til selve ansøgningsskemaet. Du skal derefter blot følge instruktionerne på forsiden af skemaet. Husk at gemme mailen, så du kan tilgå din ansøgning igen på et senere tidspunkt.

Se ansøgningsskemaet i dets helhed. BEMÆRK: Du skal lave selve ansøgningen via linket ovenfor.

Bemærk at for ansøgninger/projekter under 200.000 kr. er der ingen ansøgningsfrist, og de behandles løbende af centerledelsen. Vi bestræber os efter at give svar på ansøgninger senest en måned efter, de er modtaget.

Ansøgninger/projekter over 200.000 kr. behandles i NCFF’s styregruppe. Der er fastsat tre årlige ansøgningsfrister: 15. januar, 1. april og 1. oktober. Vi bestræber os efter at behandle ansøgningerne i styregruppen senest en måned efter ansøgningsfristen.    


Budget

Din ansøgning skal ledsages af et budget. For at lave dette, skal du hente NCFF's budgetskema.
I budgetskemaet fremgår de foruddefinerede timelønssatser for Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde (minus overhead). Timelønssatsen for videregående uddannelser er fastsat til DKK 600,-. For ph.d.-studerende, postdoc og D-VIP er satsen DKK 350,-, og for studentermedhjælpere og studenterundervisere gælder de overenskomstfastsatte timetakster. For institutioner uden for UVM og UFM's ressortområder er timetaksten på DKK 325,-.

BEMÆRK: Den ansvarlige leder fra din organisation skal gennemse din ansøgning og derefter sende dit udfyldte budgetskema til NCFF som bekræftelse på, at organisationen står inde for ansøgningen.

BEMÆRK: Et tilsvarende skema skal benyttes til regnskab, når dit projekt er afsluttet. Husk derfor at gemme skemaet.

Om honorarudbetaling

Som det fremgår af såvel ansøgnings- som budgetskema, indgår NCFF i forhold til bevillinger aftaler med institutioner, som træffer aftaler med de i projektet deltagende personer. Det er derfor, vi forlanger en ledelsespåtegning ved ansøgningen. Institutionerne påtager sig det juridiske ansvar ift. arbejdets udførelse, kontraktuelle forhold, tvister osv., og institutionerne er NCFF’s sikkerhed for, at arbejdet udføres som aftalt i kontrakten.

Efter de første ansøgninger og bevillinger og den første runde med ansøgninger til behandling i styregruppen har det imidlertid vist sig nødvendigt med retningslinjer ift. personer, der kun deltager i et meget begrænset omfang i et projekt. Sådanne kan i helt særlige tilfælde og efter centerledernes udtrykkelige accept aflønnes med et honorar.

NCFF’s styregruppe har på sit møde den 29.05.2019 besluttet følgende, som er gældende pr. 05.06.2019:

  • Honorar udbetales til en timetakst på DKK 325,-. Denne timesats gælder alle honorarlønnede
  • Honorar til individer kan aldrig overstige DKK 10.000,-. per person.

Disse retningslinjer er vedtaget for at imødekomme ønsket om fleksibilitet. Det forventes, at ansøgere, der modtager honorar, selv oplyser deres arbejdsgiver om det, og at ansøgere alene søger om at honoraraflønne personer, der kun deltager i projekter i et meget begrænset omfang.


Projektafslutning

Når dit bevilgede projekt er afsluttet, skal du gå til siden "Når dit projekt er afsluttet..."


Spørgsmål?

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgnings- eller budgetskemaet, kan du kontakte NCFF her.