Særlige calls

NCFF opslår i 2021 en række særlige calls med henblik på etablering af nye udviklingsprojekter inden for specifikke områder.

Som ved andre projekter ser NCFF gerne projekter, som involverer flere sprog og flere niveauer, men dette er dog ikke et krav.  

Opslagene vil blive annonceret her på siden. Vi arbejder p.t. også på calls om ordforråd og mundtlighed.


Aktuelle calls


Deadline for interessetilkendegivelse: 12. april 2021 

Deadline for projektansøgning: 1. maj 2021


Tidligere calls


Deadline: 31. januar 2021