Særlige calls

NCFF opslår i 2021 en række særlige calls med henblik på etablering af nye udviklingsprojekter inden for specifikke områder.

Første call er interessetilkendegivelser til projekter om funktionel grammatik til fremmedsprogsundervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. NCFF har afsat 500.000 kroner til projekter inden for dette tema. Selve opslaget og ansøgningsproceduren finder du nedenfor.

Herefter vil konkrete projektforslag fra interessetilkendegivelserne - med sparring fra NCFF - skulle søges via NCFF’s almindelige ansøgningsskema. Som ved andre projekter ser NCFF gerne projekter, som involverer flere sprog og flere niveauer, men dette er dog ikke et krav.  

Kommende opslag vil blive annonceret her på siden. Vi arbejder p.t. også på calls om ordforråd, mundtlighed samt calls inden for it.


Aktuelle calls - interessetilkendegivelser


Deadline: 31. januar 2021