Særlige calls

NCFF opslår løbende særlige calls med henblik på etablering af nye udviklingsprojekter inden for specifikke områder.

Som ved andre projekter ser NCFF gerne projekter, som involverer flere sprog og flere niveauer, men dette er dog ikke et krav.  

Opslagene vil blive annonceret her på siden. 


Aktuelle calls


Ingen aktuelle calls 


Tidligere calls


Deadline for interessetilkendegivelse: 1. februar 2022

Deadline for projektansøgning: 20. april 2022Deadline for interessetilkendegivelse: 12. april 2021 

Deadline for projektansøgning: 1. maj 2021Deadline: 31. januar 2021