Mundtlighed

NCFF søger deltagere til projekter om mundtlighed og har afsat ca. 2 millioner til projekter inden for dette emne.

Om opslaget

Mundtlighed er en essentiel del af fremmedsprogskompetencer. Ikke desto mindre er netop dette område en udfordring for mange lærere/undervisere såvel som elever/studerende. Med henblik på at give mundtligheden bedre betingelser og styrke elevers/studerendes lyst og evne til at udtrykke sig mundtligt ønsker NCFF derfor at igangsætte projekter, der på forskellig vis beskæftiger sig med at udvikle dette område. 

Projekter kan have et eller flere af nedenstående indholdsområder som omdrejningspunkt: 

 • Hvordan kan den mundtlige progression, herunder ift. overgange mellem uddannelsesniveauer, udvikles? 
 • Hvordan fremmes elevers/studerendes lyst til og motivation for mundtlig deltagelse i undervisningen? 
 • Hvilken rolle kan it spille for mundtlighed og mundtlig deltagelse i undervisningen? 
 • Hvordan kan man arbejde med mundtlige afleveringer og feedback?  
 • Hvilke arbejdsformer egner sig bedst ift. at arbejde med mundtlighed? 
 • Hvordan kan man evaluere mundtlige aktiviteter og strategier? 

NCFF ser gerne projekter, der inddrager flere sprog og uddannelsesniveauer, men dette er ikke et krav. Projekter skal munde ud i konkret udviklingsviden, konkrete koncepter og/eller praksisanbefalinger/materialer til brug i undervisningen.  

NCFF giver som udgangspunkt midler til frikøb m.m. i forbindelse med projekter, ikke til drift og forskning. Læs evt. nærmere her.

Ideer kan altid vendes med NCFF forinden. 

Ansøgningsprocedure

Der er følgende frister i forbindelse med dette opslag: 

 • 1. februar 2022
  Interessetilkendegivelser med meget kort idebeskrivelse og kontaktdata indsendes via online formular. 

Efter fristen for indsendelse af  interessetilkendegivelser, kontakter NCFF indsender, og projektet uddybes løbende og kobles evt. med lignende projekter.  

 • 20. april 2022
  Færdig ansøgning indsendes.

NCFF forventer at give svar på ansøgninger i begyndelsen af maj.

Yderligere information 

Har du spørgsmål til opslaget, er du velkommen til at kontakte os i henholdsvis NCFF Vest (NCFFVest@au.dk) eller NCFF Øst (NCFFOst@hum.ku.dk).

Find Inspiration til emnet fra programmet på den fællesskandinaviske konference om mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen.