Sprogkortet

Fremmedsprogsområdet trækker ofte negative overskrifter, men der sker mange spændende tiltag rundt omkring i landet, som det imidlertid kan være svært at få et overblik over. Sprogkortet skal hjælpe med at få alle de gode fremmedsprogstiltag frem i lyset, som sker rundt om på landet uddannelsesinstitutioner, så andre kan lade sig inspirere af dem. Sprogkortet er dynamisk og bliver løbende opdateret.

Hvad kan du bruge sprogkortet til?

Sprogkortet er et overblik over en lang række tiltag, projekter og sprogudbud. Ved at kombinere søgekriterier inden for kategorierne ”sprog”, ”uddannelse” og ”aktivitet” kan du sortere i de mere end 500 institutioner, der foreløbig er med på kortet, og finde frem til de områder, du gerne vil vide mere om. Når du kombinerer de forskellige søgekriterier til venstre i billedet, så får du kun de institutioner at se, som passer til dine udvalgte kriterier.

Du kan f.eks. søge på, hvilke grundskoler der udbyder fransk som tilbudsfag, hvilke skoler der arbejder med at kombinere fagundervisning med sprogundervisning (såkaldt CLIL), eller hvilke ungdomsuddannelser der udbyder italiensk. Du kan også zoome ind på et lokalområde og lade sig inspirere af de aktiviteter eller det sprogudbud, som findes på områdets uddannelsesinstitutioner. Når du klikker på en knappenål, vil du blive ført til institutionens hjemmeside.

Kortet indeholder nåle i to farver, hvor de lysegrønne nåle er projekter, der er støttet økonomisk af NCFF.

Hvad finder du på sprogkortet?

Sprogkortet indeholder primært aktiviteter, der går ud over det normale sprogudbud. F.eks. skal landets grundskoler udbyde tysk, men det er frivilligt, om de vil udbyde fransk. Derfor angiver kortet ikke grundskoler med tysk, medmindre skolerne har en særlig indsats ift. deres tyskundervisning. Til gengæld er alle grundskoler, hvor eleverne kan vælge fransk og komme til prøve i faget, taget med i kortet. Da hovedparten af landets ungdomsuddannelser udbyder tysk, fransk og spansk, er dette heller ikke noteret særskilt i sprogkortet. Fritidsundervisning på aftenskoler og lignende er ikke medtaget på sprogkortet. I første omgang er de klassiske sprog heller ikke medtaget. 


Hvis du har oplysninger og spændende fremmedsproglige tiltag, sprogudbud eller andet, du gerne vil have med på sprogkortet, eller hvis du gerne vil have korrigeret oplysninger, der allerede står på sprogkortet, så skriv til ncffost@hum.ku.dk 

Du kan finde kurser, events og arrangementer i vores kalender.