Tyskkonkurrence for grundskolen

#WörterVerändernWelten – En kreativ sprogkonkurrence for tyskelever i 8.-10. klasse i skoleåret 2020/21Hør Arthur fortælle om konkurrencen #WörterVerändernWelten. Klik på knappen CC for danske undertekster.


Om konkurrencen

NB: Pga. hjemsendelsen af eleverne er afleveringsfristen udskudt til onsdag 12. maj 2021

Konkurrencen #WörterVerändernWelten er arrangeret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, i samarbejde med Goethe-Instituttet, Sproglærerforeningen og Tysklærerforeningen for Grundskolen, og den udbydes i forbindelse med det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020.

I konkurrencen skal eleverne producere en multimodal plakat med hashtag, billeder og et tekststykke, der ville kunne starte en bevægelse. Formålet med temaet er, at eleverne gennem forløbet og konkurrencen oplever, at fremmedsprog på tværs af grænser kan være en hurtig vej til at kommunikere og udtrykke holdninger, som kan være med til at engagere andre i en sag, som er vedkommende og vigtig for eleverne, stort som småt.

Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2020 til 12. maj 2021. Inden for denne periode kan du som lærer selv placere de fire til seks lektioner, som konkurrencedeltagelsen kræver. NCFF står for at udarbejde et undervisningsmateriale til konkurrencen med relevante og spændende opgaver, videoer og tekster, som træner skriftlighed, mundtlighed, ordforråd m.m., og som er lige til at bruge i undervisningen med minimal forberedelse. Undervisningsmaterialet fører frem til, at eleverne i grupper skal udarbejde deres egen multimodale plakat, der ville kunne starte en bevægelse. Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

De multimodale plakater kan indsendes til konkurrencen, hvor man kan vinde flotte præmier.

Har du spørgsmål eller kommentarer til #WörterVerändernWelten – en kreativ tyskkonkurrence for grundskolens ældste klasser, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen fra NCFF (Øst), snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.

   


Hvem kan deltage?

Alle tysklever i 8.-10. klasse kan deltage i konkurrencen.

For at deltage i konkurrencen, skal I senest 12. maj 2021 have indsendt et eller flere bidrag.

Hvis du overvejer eller planlægger at deltage i konkurrencen med tyskelever, må du meget gerne benytte dig af den foreløbige tilmelding, der findes her: https://ncff.dk/tyskkonkurrence-for-grundskolen/foreloebig-tilmelding-til-woerterveraendernwelten/. Den foreløbige tilmelding er ikke bindende. Den egentlige tilmelding sker først, når I indsender jeres bidrag.

Elever med modersmålskompetence i tysk er velkomne til at deltage i konkurrencen på lige fod med andre elever. I forbindelse med indsendelse af bidrag til konkurrencen skal det i tilmeldingen angives, om der har været elever med modersmålskompetence i tysk i gruppen, der har udarbejdet bidraget, da det vil indgå i bedømmelsen.

Det er også muligt at bruge undervisningsmaterialerne uden at indsende et bidrag og deltage i konkurrencen.

Hvad kan I vinde?

Der er præmier til de tre bedste bidrag på hvert af de tre klassetrin.

Til førstepladsen på hvert klassetrin er der en præmie på kr. 5.000,-. Pengene udbetales til elevernes skole, og de skal bruges på et socialt og/eller fagligt arrangement for vindergruppens tyskhold.

Pga. hjemsendelsen af eleverne er afleveringsfristen skubbet til 12. maj. Vi forventer at kunne give vinderne besked i begyndelsen af juni. De elever, særligt i 9. og 10. klasse, der vinder konkurrencen, vil sandsynligvis ikke kunne nå at afholde et arrangement for sprogholdet. De vil i stedet vinde en flot præmie bestående af gavekort og merchandise.

Eleverne, der kommer på henholdsvis 2. og 3. pladsen, får også fine præmier.

Sådan indsender I bidrag

I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer med angivelse af skolenavn, klassetrin, elevnavne og angivelse af, om der er elever med tysk som modersmål i gruppen. Der skal ligeledes indsendes en underskrevet og indscannet samtykkeerklæring, der giver NCFF ret til offentliggøre bidrag, elevnavne og skolenavn.

Samtykkeerklæringen findes også i en Word-version, som kan bruges, hvis man ønsker at indsende bidrag under hjemsendelsen af eleverne, hvor det ikke er muligt at få fysiske underskrifter fra eleverne. 

Hvis du overvejer eller planlægger at deltage i konkurrencen, må du meget gerne benytte dig af den foreløbige tilmelding, der findes her: https://ncff.dk/tyskkonkurrence-for-grundskolen/foreloebig-tilmelding-til-woerterveraendernwelten/. Den foreløbige tilmelding er ikke bindende. Den endelige tilmelding sker først, når I indsender jeres bidrag.

Undervisningsmaterialer

Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til konkurrencen med relevante og spændende opgaver og tekster, som træner skriftlighed, mundtlighed, ordforråd m.m., og som er lige til at bruge i undervisningen med kort forberedelsestid. Der er ligeledes udarbejdet en lærervejledning til undervisningsmaterialet.

Undervisningsmaterialet forbereder eleverne på at udarbejde deres egen multimodale plakat, der ville kunne starte en bevægelse. Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af fire tysklærere:

 • Signe Matthiessen, Brønshøj Skole
 • Anne Sophie Westh, Efterskolen for Scenekunst
 • Lone Bitsch Henriksen, Sejs Skole
 • Anders Kaas Frimand, Lyngby Private Skole

Forløbet ligger også online i Meebook. Hvis du bruger Meebook, kan du finde materialet ved at søge på titlen #WÖRTERVERÄNDERNWELTEN eller ved at søge efter Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Bedømmelseskriterier

De indsendte bidrag vil blive vurderet af en jury. Juryen består af følgende personer:

 • Ann-Katrin Berk – Goethe-Instituttet
 • Marie Louise Lykke Kjær – Sproglærerforeningen
 • Carl Kinze – Tysklærerforeningen for Grundskolen
 • Juljana Gjata Hjorth Jacobsen – Via University College
 • Signe Matthiessen, Brønshøj Skole, forfatter på konkurrencens undervisningsmateriale
 • Lone Bitsch Henriksen, Sejs Skole, forfatter på konkurrencens undervisningsmateriale
 • Anders Kaas Frimand, Lyngby Private Skole, forfatter på konkurrencens undervisningsmateriale

 

Juryen vil bedømme de indsendte bidrag ud fra nedenstående kriterier:

 • Ide
  Gruppens besvarelse indeholder en tydelig idé, der udtrykkes med både ord og billeder. Der er en overordnet sammenhæng mellem det forslåede hashtag, billedside og tekst, og man er som betragter ikke i tvivl om, hvad det er for en idé, som gruppen forsøger at kommunikere med plakaten, og hvad det er for en bevægelse, som de ønsker at starte.     
 • Kreativitet
  Gruppen benytter sig af kreativitet i deres besvarelse til at understøtte deres budskab og formidling. Kreativiteten kan komme til udtryk både i det visuelle udtryk, i teksten og i hashtagget. Kreativiteten kan f.eks. komme til udtryk på billedsiden, hvor eleverne kan bruge forskellige visuelle virkemidler, eller i teksten og hasttagget, hvor de kan arbejde kreativt med sproget.
 • Formidling
  Gruppens besvarelse indeholder en tydelig og forståelig formidling med en udtryksside og et sprogbrug, der er tilpasset mediet og målgruppen. Plakaten indeholder en sammenhængende og forståelig tysk tekst med et relevant ordforråd.

Juryen udvælger de tre bedste bidrag for hvert klassetrin og giver en skriftlig bedømmelse af de tre bidrag.

Regler og vilkår

Konkurrenceperiode for konkurrencen løber fra 1. november 2020 til 12. maj 2021.

Konkurrencens udbydes af Det Nationale Center for Fremmedsprog i samarbejde med Goethe Instituttet, Sproglærerforeningen og Tysklærerforeningen for Grundskolen.

For at deltage i konkurrencen skal bidrag være uploadet hér inden midnat den 12. maj 2021.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

 • Navn og mailadresse på lærer
 • Navn på skole
 • Navne og klasse på de elever, der har udarbejdet bidraget
 • Om der er modersmålstalende elever i gruppen

Vi anbefaler, at der er 2-4 elever i grupperne. Hver skole kan indsende lige så mange bidrag, som man ønsker.

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet senest et år efter endt konkurrenceperiode. NCFF forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte bidrag fra konkurrencen sammen med elevnavne og skolenavn i forbindelse med omtale af konkurrencen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring (pdf-version)/samtykkeerklæring (Word-version), hvor de giver NCFF ret til at offentliggøre deres bidrag jf. ovenstående.

Der må ikke bruges billeder eller andet materiale på plakaten, der er copyrightbelagt.