Udvekslings­programmer

Udvekslingsprogrammer med Frankrig og Spanien for elever på en gymnasial ungdomsuddannelse

Med to udvekslingsprogrammer mellem Danmark og henholdsvis Spanien og Frankrig har danske gymnasieelever mulighed for at komme på et udvekslingsophold i enten Spanien eller Frankrig i skoleåret 2020-2022 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Udvekslingsprogrammerne skal give eleverne både sproglig og kulturel indsigt og gøre dem klogere på samfundet i det land, de beskæftiger sig med. Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er inviteret til at søge om at deltage i udvekslingsprogrammerne. Det er ikke muligt at søge om støtte til allerede etablerede udvekslingsaftaler.

Skolerne kan søge om støtte til at sende en gruppe fransk- eller spanskelever på et kort udvekslingsophold af omkring 10 dages varighed eller på et længerevarende ophold i tre til fire uger.

Som en del af udvekslingen får man tildelt et partnergymnasium, der vil være vært for besøget, og eleverne vil blive indkvarteret privat. Der er ligeledes mulighed for at modtage genbesøg. Børne- og Undervisningsministeriet støtter med tilskud primært til dækning af rejse- og opholdsudgifter.

Aftalerne understøtter regeringens fremmedsprogstrategi, og Det Nationale Center for Fremmedsprog bistår Børne- og Undervisningsministeriet i organisationen og administrationen af de to udvekslingsprogrammer. Udvekslingsprogrammerne er et resultat af de bilaterale aftaler, som den danske børne- og undervisningsminister har indgået med Frankrig og Spanien om at styrke sprog- og uddannelsessamarbejdet mellem Danmark og de to lande.

Ansøgningsfristen for støtte fra puljen til perioden 2020/2022 er udløbet.

Læs mere om puljen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om administrationen af tilskuddet skal ske direkte til Børne- og Undervisningsministeriets puljesekretariat: puljefou@uvm.dk

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til fuldmægtig Teodor Rørbech, tlf. 2018 0664, e-mail: Teodor.Rorbech@stukuvm.dk

Hvis du har spørgsmål til matchmaking og samarbejde med partnerskolerne, kan du rette henvendelse til projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen, Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF): tlf. 3143 4820, e-mail: snmadsen@hum.ku.dk