ECML

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land – i Danmark kaldet ECML Kontaktpunkt Danmark, som siden oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog har været en del af centret.

Der er nedsat en ECML-inspirationsgruppe, der bidrager med ideer og forslag til den videre udvikling af ECML Kontaktpunkt Danmark inden for rammerne af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Læs mere på ECML Kontaktpunkt Danmarks hjemmeside.