DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 

Nyheder

08.03.2019 | Workshop

Gratis todages-workshop: Lær at arbejde hensigtsmæssigt med IT-værktøjer i din fremmedsprogsundervisning

NCFF og ECML Kontaktpunkt Danmark udbyder årets anden workshop, denne gang med eksperter inden for IT og sprogundervisning. Tilmelding efter "først til mølle"-princippet. Tilmeldingsfrist d. 11. april kl. 12.

Deltagerne i dialogmøderne udfoldede al deres kreativitet

08.03.2019 | Videnudveksling

I dialog med uddannelsessystemet

Hvordan skaber vi motivation, progression og sammenhængskraft? Det var tre af de gennemgående temaer på NCFF’s dialogmøder med næsten 400 deltagere fra hele uddannelsessektoren.

Arrangementer

fre 15 mar
00:00-00:00 |
SFLP Studie- og konferencetur 2019
SFL i Professionerne inviterer til studie- og konferencetur til Sydney fra d. 27.09.19-12.10.19. Turen indebærer deltagelse i den australske SFL-konference, ASFLA, samt universitets- og skolebesøg.
tor 21 mar
09:00-16:00 | Aarhus, Danmark
Kursus om 'Sange og musikvideoer i franskundervisningen'
Fransklærerforeningen har arrangeret dette kursus, der har til formål at give et bud på, hvordan man i den sproglige indlæring kan udnytte sange og musik i franskfagets kernediscipliner. Kurset finder sted fire gange rundt omkring i landet.