Det Europæiske Center for Moderne Sprog

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land. ECML Kontaktpunkt Danmark er en del af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Sådan kan du bruge ECML