NCFF's mission, vision og værdier

Mission og vision

NCFF’s mission og vision udspringer af regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet og er begrundet i faldende fremmedsprogskompetencer overalt i det danske (sprog)uddannelseslandskab til ulempe for den enkelte (mikroniveau), for uddannelsesinstitutionerne (mesoniveau) og for samfundet/Danmark (makroniveau).

Kort formuleret er vores mission at fremme fremmedsprog, således at flere får flere og bedre fremmedsprogskompetencer, og sproguddannelserne er fagligt stærke og relevante. 

Vi vil opfylde vores mission ved at

  • understøtte samarbejdet – både horisontalt og vertikalt – mellem de enkelte uddannelsesniveauer og -områder (alle interessenter)
  • bistå institutioner og kommuner i deres arbejde med udvikling og implementering af lokale sprogstrategier
  • bidrage til at opkvalificere lærere og undervisere på alle niveauer
  • tilbyde alternative/opdaterede fortællinger om værdien af fremmedsprogskompetencer
  • få sprog udbredt i ikke-sproglige uddannelser
  • pege på og italesætte strukturelle forhindringer.

NCFF's vision er, at om syv år er vi kendt som

  • den institution, der skabte sammenhæng og innovation i uddannelser inden for og med fremmedsprog og var med til at ændre diskursen om værdien af alle fremmedsprogskompetencer med den konsekvens, at Danmarks fremmedsprogsberedskab er mærkbart forbedret
  • en permanent institution, der fungerer som en politisk og rådgivende platform inden for hele fremmedsprogsområdet i Danmark.

Værdier

NCFF er en åben og dynamisk organisation, der er ordentlig og gennemskuelig i sin arbejdsmåde. Vores arbejde er kendetegnet af høj sprogfaglig viden og kvalitet.