Medarbejdere

Vi modtager gerne input og gode ideer til nye projekter og aktiviteter, som bidrager til at løfte fremmedsprogsområdet i Danmark.

Kontakt din NCFF-afdeling, så vi kan drøfte mulighederne. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en af os direkte.  

Hanne Wacher Kjærgaard

Centerleder (Vest)

hwk@cc.au.dk
Tlf. 9352 1616

Centerledelse, projektudvikling, forskning, presseudtalelser

Mette Skovgaard Andersen

Centerleder (Øst)

msandersen@hum.ku.dk
Tlf. 9350 9162

Centerledelse, projektudvikling, forskning, presseudtalelser

Ana Kanareva-Dimitrovska

Projektkoordinator (Vest)

aekakd@cc.au.dk
Tlf. 9352 1615

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk, brobygning, forskning

Søren Nørrelund-Madsen

Projektkoordinator (Øst) 

snmadsen@hum.ku.dk 
Tfl. 3533 1412  

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk og brobygning 

Sidsel Rastrup Magnussen

Projektkoordinator (Øst) 

srmagnussen@hum.ku.dk
Tlf. 3532 5336

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk, brobygning

Karin Storm Randrup

Projektkoordinator (Vest)

ksr@cc.au.dk 
Tlf. 9350 8420

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk, brobygningAnne Sofie Jakobsen

Projektkoordinator (Øst)

asj@hum.ku.dk  
Tlf. 3533 0063 

Projektkoordinering og -udvikling, administration, arrangementer og researchopgaver Christina Smedegaard Jensen

Akademisk medarbejder (Vest)

csj@cc.au.dk
Tlf.: 2218 6695

Administration, SoMe, webredigering, planlægning og koordinering af arrangementer, research- og driftsopgaverMorten Moesgaard Sørensen

Kommunikationsmedarbejder

mortenms@hum.ku.dk 
Tlf. 3533 2657    

Kommunikation og presse
 Lotte Jelsbech Knudsen

Projektkoordinator (Vest)

ljk@cc.au.dk
Tlf. 9350 8035

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk og brobygning