Om os

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, som blev vedtaget i 2017. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 

NCFF er i december 2021 blevet forlænget med yderligere to år til udgangen af 2025 inden for samme økonomiske ramme. I den forbindelse har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og centret indgået Strategisk ramme 2022-2025 for Det Nationale Center for Fremmedsprog med fire følgende strategiske mål, der er baseret på Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet

  1. Flere elever skal være motiverede for at vælge sprog, både på gymnasiet og på de videregående uddannelser
  2. Der er behov for mere viden om god sprogundervisning, uddannelserne skal være af høj kvalitet og relevante
  3. Flere skal kombinere deres kernefaglighed med stærke sprogkompetencer
  4. Sammenhængen mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel og fremmedsprogsuddannelsernes udbud skal styrkes, og der skal være sprogundervisere til hele Danmark