Støtte og rådgivning

NCFF har siden oprettelsen i 2018 støttet mere end 100 udviklingsprojekter inden for fremmedsprogsfagene med deltagelse af over 400 forskellige institutioner.

Selvom NCFF er blevet forlænget til udgangen af 2025 inden for samme økonomiske ramme, er centrets fremtid og rolle som nationalt center i Danmark efter 2025 endnu uafklaret. Derfor har centrets styregruppe besluttet, at NCFF fra midten af februar 2024 ikke længere yder støtte til udviklingsprojekter.

Det er fortsat muligt at søge NCFF om midler til netværk, ligesom vi med forskellige tilbud understøtter strategiske indsatser, som styrker fremmedsprogsfagene.

Her på siden har vi nedenfor samlet information om:

  • vores støtte- og rådgivningsmuligheder
  • procedurer målrettet bevillingsmodtagere (særligt aktuelt for projekter i sidste ansøgningsrunde)
  • afrapportering m.v. målrettet afslutningen af igangværende projekter
  • tidligere støttede projekter