Organisation

NCFF er forankret både øst og vest for Storebælt på henholdsvis Københavns Universitet og Århus Universitet. Der er tale om ét center, og alle initiativer besluttes og koordineres mellem de to centerhalvdele. Størstedelen af initiativerne er fælles, men der bliver også initieret lokale initiativer. Det danske kontaktpunkt for det europæiske Centre for Modern Languages (ECML) er indlejret i NCFF. 

Centret har en femårig bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet på samlet ca. 100 mio. kr. til etablering og drift. 

NCFF's daglige ledelse varetages af to centerledere, hhv. Hanne Wacher Kjærgaard (Vest) og Mette Skovgaard Andersen (Øst), som refererer til en styregruppe. Styregruppens sammensætning og opgaver kan du se her

Der er derudover nedsat en ministerielt udpeget følgegruppe, der har til opgave at monitorere og gøre årlig status over udviklingen inden for sprogområdet, herunder initiativerne fra regeringens fremmedsprogstrategi. Du kan se følgegruppens medlemmer her.

De to centerhalvdele har desuden hver især nedsat et advisory board på ca. 30 personer, der repræsenterer et bredt udsnit af interessenter. De to advisory boards skal bidrage med input til centrets arbejde og indgå i dialog og rådgive om centrets virke. Du kan se medlemmerne af de to advisory boards her.   

Organisationsdiagram