Styregruppe

NCFF’s styregruppe består af:

Prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Prodekan for uddannelse Niels Overgaard Lehmann, Arts, Aarhus Universitet 
Centerleder Mette Skovgaard Andersen, NCFF Øst
Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard, NCFF Vest

Styregruppen mødes 2-4 gange årligt. Formandskabet for styregruppen går på skift mellem de to prodekaner for et år ad gangen.

Styregruppen er ansvarlig for

  • at sikre samarbejdet mellem de to centerhalvdele
  • at godkende NCFF’s samlede handleplan
  • at varetage kontakten og sikre løbende afrapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • at varetage kontakten til regeringens nationale følgegruppe for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
  • at godkende principper, kriterier og ansøgningsprocedure for udmøntningen af NCFF’s strategiske puljemidler
  • at fungere som afgørelsesinstans i forbindelse behandlingen af projektansøgninger over 200.000 kr.
  • at godkende principper for nationale og internationale samarbejdsaftaler
  • at bidrage til at sikre en national arbejdsdeling på fremmedsprogsområdet.