Styregruppe

NCFF’s styregruppe består af:

Prodekan Jens Erik Mogensen, Københavns Universitet (formand pr. 1/9-2020)
Prodekan Niels Overgaard Lehmann, Aarhus Universitet 
Centerleder Mette Skovgaard Andersen
Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard

Styregruppen mødes 2-4 gange årligt. Formandskabet for styregruppen går på skift mellem de to prodekaner for et år ad gangen.

Styregruppen er ansvarlig for

  • at sikre samarbejdet mellem de to centerhalvdele
  • at godkende NCFF’s samlede handleplan
  • at varetage kontakten og sikre løbende afrapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • at varetage kontakten til regeringens nationale følgegruppe for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
  • at godkende principper, kriterier og ansøgningsprocedure for udmøntningen af NCFF’s strategiske puljemidler
  • at fungere som afgørelsesinstans i forbindelse behandlingen af projektansøgninger over 200.000 kr.
  • at godkende principper for nationale og internationale samarbejdsaftaler
  • at bidrage til at sikre en national arbejdsdeling på fremmedsprogsområdet.