Den Nationale Følgegruppe

Bemærk: Den Nationale Følgegruppe til regeringens fremmedsprogsstrategi er blevet nedlagt i foråret 2023.

Følgegruppen var sammensat af: 

 • En repræsentant fra Børne- og Undervisningsministeriet (formand):
  • Kontorchef Liz Nymann Lausten
 • En repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet:
  • Kontorchef Pernille Ulrich
 • Hanne Leth Andersen - Formand for Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsgruppe til sprogstrategien og rektor for Roskilde Universitet
 • To repræsentanter fra Det Nationale Center for Fremmedsprog:
  • Øst: Centerleder Mette Skovgaard Andersen 
  • Vest: Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard
 • En repræsentant fra Dansk Industri:
  • Konsulent Ron Amir
 • En repræsentant fra Dansk Erhverv:
  • Uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen
 • En repræsentant fra Kommunikation & Sprog:
  • Forhenværende formand Per Lindegaard Hjorth
 • To repræsentanter fra universiteterne:
  • Dekan Simon Møberg Torp
  • Lektor Lotte Dam
 • To repræsentanter fra professionshøjskolerne:
  • Docent Line Møller Daugaard
  • Institutchef Lis Madsen
 • En repræsentant fra erhvervsskolerne:
  • Rektor Vibeke Thornvig Johnsen
 • En repræsentant fra det gymnasiale område:
  • Rektor Elsebeth Austin
 • To repræsentanter fra de faglige foreninger for sprog på det gymnasiale område:
  • Lektor Helene Caprani
  • Lektor Maria Kindt
 • To repræsentanter fra de faglige foreninger for sprog på grundskoleområdet:
  • Lærer Lena Smith Boysen
  • Lærer Tine Lund
 • En repræsentant fra grundskolen:
  • Næstformand i skolelederforeningen Dorte Andras
 • En repræsentant fra Kommunernes Landsforening:
  • Chefkonsulent Christian Lamhauge Rasmussen
 • To repræsentanter fra Danske Regioner:
  • Konsulent Maya Ryevad Lauritzen
  • Kontorchef Henrik Lodberg
 • Følgende elevorganisationer på BUVM's område er med:
  • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
  • Danske Skoleelever
  • Danske Gymnasiers Sammenslutning
  • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Følgende studenterorganisationer på UFM's område er med:
  • Studenterforum UC: Sofie F. Villadsen
  • Danske Studerendes Fællesråd: Jacob Blasius