Den Nationale Følgegruppe

Den Nationale Følgegruppe til regeringens fremmedsprogsstrategi er sammensat af: 

 • En repræsentant fra Børne- og Undervisningsministeriet (formand)
 • En repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • To repræsentanter fra Det Nationale Center for Fremmedsprog:
  • Øst: Centerleder Mette Skovgaard Andersen 
  • Vest: Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard
 • To repræsentanter fra Dansk Industri:
  • Konsulent Anna Leclercq Vrang
  • Konsulent Ron Amir
 • En repræsentant fra Dansk Erhverv:
  • Uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen
 • En repræsentant fra Kommunikation & Sprog:
  • Formand Per Lindegaard Hjorth
 • To repræsentanter fra universiteterne:
  • Dekan Simon Møberg Torp
  • Lektor Lotte Dam
 • To repræsentanter fra professionshøjskolerne:
  • Docent Line Møller Daugaard
  • Institutchef Lis Madsen
 • En repræsentant fra erhvervsskolerne:
  • Rektor Ann Descroix
 • En repræsentant fra det gymnasiale område:
  • Rektor Elsebeth Austin
 • To repræsentanter fra de faglige foreninger for sprog på det gymnasiale område:
  • Lektor Helene Caprani
  • Lektor Niels Leifer
 • To repræsentanter fra de faglige foreninger for sprog på grundskoleområdet:
  • Lærer Lena Smith Boysen
  • Lærer Tine Lund
 • En repræsentant fra grundskolen:
  • Næstformand i skolelederforeningen Dorte Andras
 • En repræsentant fra Kommunernes Landsforening:
  • Konsulent Søren Melcher
 • En repræsentant fra Danske Regioner:
  • Konsulent Maya Ryevad Lauritzen
  • Pr. 01.02.20 desuden Jonas Flintegård
 • Hanne Leth Andersen - Formand for Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsgruppe til sprogstrategien og rektor for RUC
 • Følgende elevorganisationer på BUVM's område er med:
  • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
  • Danske Skoleelever
  • Danske Gymnasiers Sammenslutning
  • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Følgende studenterorganisationer på UFM's område er med:
  • Studenterforum UC: Sofie F. Villadsen
  • Danske Studerendes Fællesråd: Sandi Rizvic