Advisory Board

Marianne Ancker – læringskonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet, og pædagogisk konsulent v. CFU, University College Lillebælt 

Mette Lander Holm - Tysklærerforeningen for gymnasiet & HF og lektor, Gl. Hellerup Gymnasium

Anette Berentzen – politisk konsulent, Dansk Magisterforening

Lars Grassmè Binderup – prodekan for Uddannelse, HUM, Syddansk Universitet

Ulrik Brix – Head of NOCA (observatør)

Susana Fernández – professor i fremmedsprogsdidaktik, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og forperson for den fremmedsproglige faggruppe.

Bo Lykke Fredsgaard – forankringschef, ASTRA - Det nationale naturfagscenter

Janet Furtado – næstformand i Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF og lektor i dansk og engelsk, Tønder Gymnasium   

Bodil-Marie Gade – medlem af hovedbestyrelsen i GL og lektor i fransk på Horsens Gymnasium & HF

Andreas Ryun Drasbek  – politisk næstformand, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Annette Søndergaard Gregersen – docent og faglig leder af den fagdidaktiske satsning i sprogfagene engelsk, fransk og tysk  på Institut for Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole og  bestyrelsesmedlem i Fransklærerforeningen

Bjørn Hansen – lærer, medlem af hovedbestyrelsen for Danmark Lærerforening og medlem af undervisningsudvalget

Morten Birk Hansen – uddannelsesleder på Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon (Roskilde)

Lise-Lotte Holmgreen – viceinstitutleder, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Annika Hvithamar – institutleder for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Hanne Jakobsen – formand for Kinesisklærerforeningen, lektor på Gribskov Gymnasium

Jonas Svane Jakobsen – Udviklingskonsulent, Region Syddanmark

Elsebeth Jensen – uddannelsesdekan for læreruddannelsen, VIA University College

Rikke Gade Johansen - næstformand for Spansklærerforeningen og lektor på Grenaa Gymnasium

Claus Thornby Larsen – field officer og oversætter, Europa-Kommissionen, Repræsentationen i Danmark

Carl Kinze – næstformand for Tysklærerforeningen for Grundskolen og tysklærer, Distriktsskole Smørum, Egedal Kommune

Thomas Kjærgaard – lektor i engelsk på læreruddannelsen og uddannelsesforsker, Professionshøjskolen UCN

Allan Juhl Kristensen – leder af sektionen for undervisere i engelsk på Forsvarets Diplomuddannelser Forsvarets Sprogskole, Forsvarsakademiet

Lone Eibye Mikkelsen – rektor, Aarhus Katedralskole og medlem af Arbejdsgruppen for sprog, Danske Gymnasier

Rita Mogensen – formand for Sproglærerforeningen

Janus Mortensen – lektor, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Louise Ebbesen Nielsen - lektor på Egaa Gymnasium og fagkonsulent for Tysk i STUK

Tove Hvid Persson – direktør for Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole

Preben Stadsgaard  skoleleder Risskov Skole, Aarhus Kommune

Christian Lamhauge Rasmussen – chefkonsulent, Børn, Unge og Folkeskole, KL

Ann Katrine Stendahl Rannestad – skolekonsulent, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune

Sandi Rizvic – ansvarlig for internationalt arbejde, Danske Studerendes Fællesråd

Kristian Svinth Sørensen – skoleleder, Skolen ved Søerne, Frederiksberg Kommune

Sarah Hedegaard Sørensen – fagkonsulent i fremmedsprog for erhvervsuddannelser, Børne- og Undervisningsministeriet, og handelslærer, Skive College

Louise Tranekjær – lektor i kultur- og sprogmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet og redaktør af Sprogforum

Dorthe Kingo Thruelsen – institutchef for Læreruddannelsen, UC SYD

Lisbeth Verstraete-Hansen – institutleder for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, og bestyrelsesmedlem i Fransklærerforeningen

Anne Sophie Westh – pædagogisk konsulent i fremmedsprog og internationalisering, VIA Center for Undervisningsmidler

Claus Zedlitz – lektor i engelsk, Aarhus Business College