DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

Sprogofficer Malak Karnib er en af de 12 danskere, der medvirker i ny NCFF-film.

23.10.2020 | Uddannelse

Gå ikke glip

Ny NCFF-film med tilhørende undervisningsmateriale sætter spot på de mange muligheder, som kompetencer i fremmedsprog kan give gymnasieelever – såvel personligt som fagligt i deres videre studier, arbejdsliv og karriere.

FremMedSprog-øvelser i fransk hos 3a FR på Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Morten Moesgaard Sørensen.

03.10.2020 | Uddannelse

Kærligheden til fremmedsprog brænder

#FremMedSprog2020-ugen er netop slut. Og selvom corona medførte nogle aflysninger, fik lidt over 70 grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark i løbet af ugen besøg af mere end 300 sprogstuderende fra lærer- og universitetsuddannelserne. Det er både flere skoler og flere studerende end sidste år, hvor NCFF afholdt sprog-eventen for første gang.…

Arrangementer

tor 05 nov
15:00-17:30 | Nærum
NÆRUM Fyraftensmøde om AP for lærere med 2. fremmedsprog
Med støtte fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) afholder Tysk, – Fransk- og Spansklærerforeningerne et fyraftensmøde torsdag den 5. november fra kl. 15:00 til 17:30. Arrangementet afholdes både på Nærum Gymnasium og Aarhus Katedralskole.
tor 05 nov
15:00-17:30 | Aarhus
AARHUS Fyraftensmøde om AP for lærere med 2. fremmedsprog
Med støtte fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) afholder Tysk, – Fransk- og Spansklærerforeningerne et fyraftensmøde torsdag den 5. november fra kl. 15:00 til 17:30. Arrangementet afholdes både på Nærum Gymnasium og Aarhus Katedralskole.

NCFF’s konference udskydes til foråret

På grund af den aktuelle coronasituation har vi besluttet at udskyde konferencen om strategier til foråret 2021. Det er vi naturligvis kede af. Oplægsholdere og tilmeldte til konferencen, som skulle have fundet sted 20. oktober, har modtaget mail herom.

Sammen med oplægsholderne arbejder vi nu på at finde en ny dato, da interessen for konferencens to spor har været stor.