DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

10.12.2020 | Uddannelse

DM i Fagene - nu også med tysk fra næste skoleår

Til næste år kan grundskoleelever i 7.-9. klasse også dyste om at blive danmarksmester i tysk.

Med udgangspunkt i sin egen historie med sprog var fremmedsprogsambassadør Christina Skjolding Hjelms budskab til eleverne blandt andet, at det er nemmere at lære andre sprog, når du kan sprog. At fremmedsprog er mere end engelsk, og at de åbner verden og døre på arbejdsmarkedet.
Dét at kunne sprog er en ressource, som har stor værdi, og som alle flersprogede kan være stolte af.

09.11.2020 | Uddannelse

Da fremmedsprogsambassadøren mødte flersprogetheden på Nørrebro

NCFF var med, da en af vores fremmedsprogsambassadører besøgte Akademisk Studenterkursus på ydre Nørrebro til en snak om, hvad fremmedsprog kan, hvordan ambassadøren bruger fremmedsprog i sit arbejdsliv og ikke mindst om den gave, mange af skolens flersprogede elever i forvejen har, når det kommer til kompetencer i sprog.

Arrangementer

tor 18 mar
10:00-16:00 | Vejle Musikteater, Vejle
Sprogkonference 2021
Torsdag d. 18. marts afholdes Sproglærerforeningens sprogkonference 2021. Tema: Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen.
tor 08 apr
10:30-17:00 | Milling Hotel Park, Middelfart
NCFF-konference om strategier
NCFF’s konference sætter fokus på fremmedsprogsstrategier: Hvordan kan skoler og kommuner arbejde strategisk med fremmedsprog, og hvordan kan du som underviser arbejde med læringsstrategier i fremmedsprogsundervisningen.