DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

Fra belejringen af Debaltsevo i Ukraine februar 2015, hvor de civile bor i beskyttelsesrum, mens granatmissiler regner ned over byen og affyres lige bag bygningen på billedet. Pigen og hendes mor venter på bilen med vand og brød, før de igen søger i dækning under jorden.

24.02.2020 | Sprog og kommunikation

Sproget giver mig adgang til helt andre historier

Matilde Kimer er udenrigskorrespondent for Danmarks Radio i Rusland og Ukraine. Hun har læst russisk i Sankt Petersborg og senere også på Syddansk Universitet. Her fortæller hun, hvad sprog betyder for hendes job og hende selv som person.

Anna (tv.) og Sidsel (th.) i NCFF's stand til KL´s Børn og Unge Topmøde

17.02.2020 | Møde

Stærkere fællesskaber – bedre trivsel – mere fremmedsprog?

I år var temaet på KL´s Børn og Unge Topmøde ’Stærkere fællesskaber - bedre trivsel’. På topmødet deltager kommunalpolitikere, forvaltningschefer og ledere på børne- og ungeområdet. NCFF tog med, og det blev anledningen til mange samtaler om, hvordan man arbejder strategisk med fremmedsprog, inklusion og fællesskab.

Arrangementer

ons 22 jan
00:00-00:00 | Aalborg
Sprogtilegnelse og sprogundervisning
Vil du vide mere om sprogtilegnelse og de psykologiske og sociale faktorer, der påvirker fremmedsprogstilegnelsen? Vil du udvikle dine kompetencer til at analysere og vurdere læseplaner, så du kan vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialevalg i engelskundervisningen? Så se næremere på dette modul.
man 02 mar
09:00-16:00 | Aarhus
Aarhus: Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk
Hvordan opøver vi eleverne i at forholde sig kritisk til de nyhedsinformationer, de udsættes for på nettet og også til deres egen anvendelse af digitale medier og værktøjer i deres faglige læring. Der vil være fokus på, at eleverne også selv producerer træningsopgaver, da netop udarbejdelse af opgaver er en vigtig indlæringsfaktor.