DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

Med udgangspunkt i sin egen historie med sprog var fremmedsprogsambassadør Christina Skjolding Hjelms budskab til eleverne blandt andet, at det er nemmere at lære andre sprog, når du kan sprog. At fremmedsprog er mere end engelsk, og at de åbner verden og døre på arbejdsmarkedet.
Dét at kunne sprog er en ressource, som har stor værdi, og som alle flersprogede kan være stolte af.

09.11.2020 | Uddannelse

Da fremmedsprogsambassadøren mødte flersprogetheden på Nørrebro

NCFF var med, da en af vores fremmedsprogsambassadører besøgte Akademisk Studenterkursus på ydre Nørrebro til en snak om, hvad fremmedsprog kan, hvordan ambassadøren bruger fremmedsprog i sit arbejdsliv og ikke mindst om den gave, mange af skolens flersprogede elever i forvejen har, når det kommer til kompetencer i sprog.

03.11.2020 | Sprog og kommunikation

NCFF’s tyskkonkurrence for grundskolen er netop startet

Hvem kan komme op med den bedste ide til en plakat, der vil kunne gå viralt og starte en bevægelse med tilhørende hashtag? Frem til marts 2021 kan tyskelever i 8.-10. klasse indsende bidrag til den kreative sprogkonkurrence #WörterVerändernWelten.

Arrangementer

man 30 nov
13:00-15:00 | Online
Vis vej til sprog!
Deltag i webinar om fremmedsprog som tillægskompetence og karrierelæring.
man 07 dec
13:00-16:00 | Online (Zoom)
Workshop: Aktionsforskning i sprogfagene – hvordan du som lærer styrker din egen praksis og styrker dine elevers sprogtilegnelse
I denne online ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning.