DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

Michelle Wilhardt (tv.) sammen med kollega i München.

17.02.2020 | Uddannelse

Tyskland! Hvorfor vil du dog derned?

Veninderne spurgte, hvad hun dog ville i Tyskland? Familien var imponeret over, at hun turde tage springet. Men Michelle Wilhardt, student fra Næstved Handelsgymnasium (ZBC Næstved), var ikke i tvivl om, at virksomhedspraktik i München ville blive en fed oplevelse.

14.02.2020 | Uddannelse

Gode råd om ordforråd og formidling af fremmedsprogsdidaktiske projekter

Få tysklærer Elsebeth Bechmanns gode råd om ordforråd og ordforrådstestning i fremmedsprogsundervisningen, og se videoer, hvor studerende fra sprog- og læreruddannelser formidler deres didaktiske projekter (specialer, masterprojekter, BA-projekter).

Arrangementer

ons 22 jan
00:00-00:00 | Aalborg
Sprogtilegnelse og sprogundervisning
Vil du vide mere om sprogtilegnelse og de psykologiske og sociale faktorer, der påvirker fremmedsprogstilegnelsen? Vil du udvikle dine kompetencer til at analysere og vurdere læseplaner, så du kan vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialevalg i engelskundervisningen? Så se næremere på dette modul.
tir 25 feb
09:00-16:00 | Aalborg
Aalborg: Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk
Hvordan opøver vi eleverne i at forholde sig kritisk til de nyhedsinformationer, de udsættes for på nettet og også til deres egen anvendelse af digitale medier og værktøjer i deres faglige læring. Der vil være fokus på, at eleverne også selv producerer træningsopgaver, da netop udarbejdelse af opgaver er en vigtig indlæringsfaktor.