DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

Tegning: @mariusogkaktus

10.12.2019 | Nyt fra ledelsen

Sproglandskabet i bevægelse

Interview med NCFF’s (Det Nationale Center for Fremmedsprog) centerledelse, Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard, der ser tilbage på et år fyldt med projekter, netværksdannelser og synliggørelse af fremmedsprog som en vigtig ressource.

Deltagerne lytter interesseret. Foto: Bodil Kristensen
Paneldebat med elever og studerende. Foto: Bodil Kristensen

05.12.2019 | Konference

Brobyggeri på kryds og tværs

Brobygning i uddannelsessystemet, lærersamarbejde og måske endda en bro til erhvervslivet. På NCFF’s første store konference samledes sproglærere for at diskutere, hvordan man sikrer overgange og ændrer diskursen om sprog.

Arrangementer

fre 01 nov
00:00-00:00 | Hele landet
Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever
Det Nationale Center for Fremmedsprog indbyder alle lærere på hf, hhx, htx, stx og eux i sprogene, engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade deres elever deltage i Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afvikles første gang i indeværende skoleår i perioden fra d. 1. november 2019 til d. 31. januar 2020.
ons 08 jan
14:00-16:00 | Haderslev
Film og tv i udskolingen - working with English films
Film og tv-udsendelser er en fantastisk ressource i engelskundervisningen. Filmmediet både understøtter og styrker sprogindlæringen. Igennem en kombination af lyd, tale og billeder tilgodeses både de auditivt og visuelt orienterede elever. Film kan være et unikt vindue igennem kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Vælger man den rigtige film til sin undervisning, føles det som om, man selv er en del af kulturen og lokalsamfundet for en kort tid.


#FremMedSprog2019

Følg også hashtagget #FremMedSprog2019 på Instagram