DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

26.03.2021 | Bogomtaler

Ny publikation om brug af digitale teknologier i gymnasiets sprogfag

432 sproglærere har bidraget til publikationen "Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen", som netop er udgivet. Den samler resultaterne fra efterårets spørgeskemaundersøgelse af fremmedsprogslæreres brug af digitale teknologier i gymnasieundervisningen.

Undervisning på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Søndre Campus. Fotograf: Rasmus Degnbol.

05.03.2021 | Uddannelse

3.000 gymnasieelever så oplæg om uddannelser med sprog på KarriereTanken

Hele 3.000 elever tunede ind på de videregående uddannelser med sprog under uddannelsesmessen KarriereTanken, som i skoleåret 2020/21 er foregået online. NCFF’s foreløbige tal og evaluering viser også, at de unge er blevet klogere på studievalgsmulighederne, ligesom de har fået øjnene op for sproguddannelser, de ikke kendte til.

Arrangementer

tor 28 okt
09:00-16:00 | København og online
2-dages nordisk konference om mundtlighed/mundtlig kommunikation
NCFF holder sammen med Fremmedspråksenteret i Norge og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet en fællesnordisk hybridkonference med temaet mundtlighed/mundtlig kommunikation i fremmedsprogsundervisningen på tværs af uddannelsesniveauerne.