DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

NCFF støtter nyt udviklingsprojekt om tværsproglighed i læreruddannelsen, som vil blive ledet af to lektorer fra SDU og UCL.

01.02.2021 | Sprog og kommunikation

Projektmidler fra NCFF giver læreruddannelsen et løft

Det er hurtigere og mere effektivt at lære nye sprog, hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen, viser forskningen. NCFF støtter nyt udviklingsprojekt, der vil have denne viden ud at virke på læreruddannelserne.

19.01.2021 | Konference

Tilmeldingen til NCFF’s konference om strategier er åben

Hvordan kan skoler, kommuner og regioner arbejde strategisk med fremmedsprog på både det organisatoriske niveau og i sprogundervisningen, når eleverne læser, skriver, taler, lytter? Det er temaerne på NCFF’s konference 8. april.

Arrangementer

tor 08 apr
10:30-17:00 | Milling Hotel Park, Middelfart
NCFF-konference om strategier
NCFF’s konference sætter fokus på fremmedsprogsstrategier: Hvordan kan skoler, kommuner og regioner arbejde strategisk med fremmedsprog, og hvordan kan du som underviser arbejde med læringsstrategier i fremmedsprogsundervisningen.
tor 28 okt
09:00-16:00 | København og online
2-dages nordisk konference om mundtlighed/mundtlig kommunikation
NCFF holder sammen med Fremmedspråksenteret i Norge og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet en fællesnordisk hybridkonference med temaet mundtlighed/mundtlig kommunikation i fremmedsprogsundervisningen på tværs af uddannelsesniveauerne.