DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG
#FremMedSprog

#FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
Nyheder

03.05.2021 | Uddannelsespolitik

Det handler ikke (kun) om tysk

Kommentar af centerledere i NCFF Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard. Debatindlægget er bragt i Berlingske – Opinion søndag 2. maj 2021.

28.04.2021 | Uddannelse

Behov for mere viden og for nyt syn på fremmedsprogene, bitte!

Undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren er 29. april kaldt i samråd i Børne og Undervisningsudvalget, hvor fremmedsprogene er til debat. Og selvom NCFF ikke er kaldt i samråd, så er centret del af den nuværende nationale sprogstrategi og sat i verden for at kaste et samlet blik på fremmedsprog i hele uddannelsessystemet.…

Arrangementer

tor 17 jun
09:00-15:00 | Online
2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere
Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle kompetencer i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.
tor 28 okt
09:00-16:00 | København og online
2-dages nordisk konference om mundtlighed/mundtlig kommunikation
NCFF holder sammen med Fremmedspråksenteret i Norge og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet en fællesnordisk hybridkonference med temaet mundtlighed/mundtlig kommunikation i fremmedsprogsundervisningen på tværs af uddannelsesniveauerne.