Organisation

NCFF er forankret både øst og vest for Storebælt på henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Der er tale om ét center, og alle initiativer besluttes og koordineres mellem de to centerhalvdele. Størstedelen af initiativerne er fælles, men der bliver også initieret lokale initiativer. Det danske kontaktpunkt for Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) er indlejret i NCFF. 

Centret har en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet på samlet ca. 100 mio. kr. til udgangen af 2025.

NCFF's daglige ledelse varetages af to centerledere, hhv. Hanne Wacher Kjærgaard (Vest) og Mette Skovgaard Andersen (Øst), som refererer til en styregruppe. Styregruppens sammensætning og opgaver kan du se her

NCFF’s advisory board repræsenterer et bredt udsnit af interessenter og bidrager med input til centrets virke. Du kan se medlemmerne af NCFF’s advisory board her.

Der blev derudover nedsat en ministerielt udpeget følgegruppe, der skal følge Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet og gøre årlig status over udviklingen inden for sprogområdet. Følgegruppen blev nedlagt i foråret 2023. Du kan finde følgegruppens statusrapport 2021 og se dens tidligere medlemmer her.  

Organisationsdiagram