Ana Kanareva-Dimitrovska

Projektkoordinator (Vest)

aekakd@cc.au.dk
Tlf. 9352 1615

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk, brobygning, forskning

Ana Kanareva-Dimitrovska er cand. mag. i fransk og italiensk og ph.d. i fremmedsprogsdidaktik med særligt fokus på interkulturelle kompetencer, technology-mediated language learning og fransk som fremmedsprog. Ana har undervist i fransk og italiensk på grundskole-, gymnasie- og universitetsniveau, såvel nationalt som internationalt. Ligeledes har hun erfaring med efteruddannelse. Ana er også projektleder for European Centre for Modern Languages (ECML) - Kontaktpunkt Danmark, som er en del af NCFF. Se yderligere profil på Pure/LinkedIn