Lotte Jelsbech Knudsen

Projektkoordinator (Vest)

ljk@cc.au.dk
Tlf. 9350 8035

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk og brobygning

Lotte Jelsbech Knudsen er bachelor i spansk og kommunikation samt cand.ling.merc. i spansk, tolk og translatør. Hun har en baggrund som videnskabelig medarbejder og ekstern lektor på Copenhagen Business school og har derudover i en årrække undervist i spansk, engelsk og dansk i både Danmark og Spanien, bl.a. i gymnasiet og på forskellige niveauer lige fra indskoling til efter- og videreuddannelse. Lottes arbejdsområder hos NCFF er primært projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk og brobygning.