Søren Nørrelund-Madsen

Projektkoordinator (Øst) 

snmadsen@hum.ku.dk 
Tfl. 3533 1412  

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk og brobygning

Søren Nørrelund-Madsen er uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i tysk og pædagogik med et supplerende sidefag i dansk. Herudover han har en master i fremmedsprogspædagogik. Han har tidligere arbejdet som grundskolelærer og gymnasielærer i tysk og dansk. Se yderligere profil på LinkedIn