En vej til bedre fremmedsprogsundervisning

Hvordan styrker vi fremmedsprog på vores skole?

Ønsker I at styrke fremmedsprogsundervisningen og derved øge jeres elevers motivation for at lære sprog, så kræver det en løbende opdatering indenfor fremmedsprogsdidaktik og et mere systematisk samarbejde mellem sproglærere. 

I projektet Fremmedsprog, forandring og forankring har vi sammen med tre professionshøjskoler, fem kommuner og over 20 folkeskoler udviklet og afprøvet et koncept for dette arbejde. Konceptet kalder vi "En vej til bedre fremmedsprogsundervisning", og det består af følgende komponenter:

  • Uddannelse af en sprogfagsvejleder
  • Fortsat fremmedsprogsdidaktisk opkvalificering af fremmedsprogslærerne 
  • At fremmedsprogslærerne kan mødes i læringsfællesskaber på tværs af sprogfag og klassetrin og sammen arbejde med at udvikle god sprogundervisning 
  • At sprogfagsvejlederen mødes med andre sprogfagsvejledere i et kommunalt netværk 

Som skole og kommune kan man vælge at arbejde med hele konceptet eller dele af det. Det vigtigste er at have fokus på fremmedsprogsdidaktisk udvikling, samarbejde på tværs af sprog og klassetrin, en organisering som muliggør dette – og ikke mindst ledelsesopbakning. 

Hør skoleledere, sprogfagsvejledere, skolechefer og kommunale konsulenter i disse to film give deres bud på, hvorfor og hvordan man kan arbejde med at styrke fremmedsprogsundervisningen: