Anbefalinger

Vi har i projektet Fremmedsprog, forandring og forankring stillet os selv spørgsmålet: "Hvordan motiverer vi eleverne, og giver dem de bedste betingelser for at lære fremmedsprog?" En del af svaret er løbende fremmedsprogsdidaktisk opkvalificering af sproglærerne og styrkelse af samarbejdet mellem sproglærere og mellem skole og kommune. 

I finder her en række anbefalinger, som uddyber vores koncept "En vej til bedre fremmedsprogsundervisning". Under hver anbefaling finde I anvisninger, eksempler og inspiration fra praksis og konkrete redskaber.

Kommunal sprog-
fagskoordinator

Læs anbefalingen

Netværk for sprogfagsvejledere

Læs anbefalingen

Fremmedsprogs-
didaktisk opkvalificering

Læs anbefalingen