Fremmedsprog, forandring og forankring

Et 3-årigt pilotprojekt om kompetenceudvikling af fremmedsprogslærere

Kompetenceudviklingen blev primært drevet af kommunale netværk for fremmedsprogsvejledere og læringsfællesskaber for fremmedsprogslærerne ude på skolerne. Begge grupper står på et fundament af viden som de har tilegnet sig gennem en ny fremmedsprogsvejlederuddannelse med tilhørende fagdidaktiske forløb.

Det nye koncept for kompetenceudvikling havde som mål at styrke fremmedsprogsundervisningen i forhold til:

 • sammenhængen i og mellem fremmedsprogsfagene

 • den fagdidaktiske kultur og udviklingsarbejde på skolen 

 • brugen af relevant fagdidaktisk forskning i undervisningen

Dermed skabte konceptet afgørende forudsætninger for, at eleverne får en endnu bedre fremmedsprogsundervisning, hvor de tydeligt oplever sammenhæng og progression i og mellem sprogfagene,og dermed opnår stærke fremmedsprogskompetencer og oplever en øget motivation for at lære sprog.

I projektet, som blev ledet af NCFF, deltog fem kommuner med mere end 20 skoler.
Uden for projektet startede de første grundskole- og gymnasielærere  på den tværsproglige uddannelsesretning Sprogsfagsvejleder på professionshøjskolerne i Aarhus og København i efteråret 2022. Du kan læse mere om uddannelsen i højreboksen her på siden. 

Projektets mål

Pilotprojektet havde som mål at udvikle et koncept for lokalt forankret kompetenceudvikling for fremmedsprogslærere i grundskolen på tværs af sprog og årgange, som kan udbredes til andre skoler og kommuner. Projektet havde følgende konkrete, tværgående resultater: 

 • Faglig opkvalificering af fremmedsprogslærerne på de deltagende skoler. 

 • 1-2 uddannede fremmedsprogsvejledere på hver skole. 

 • Videreudvikling af fremmedsprogsundervisningen med fokus på sammenhæng og sammenspil. 

 • Anbefalinger til, hvordan man som skole kan styrke fremmedsprogsfagene gennem kursusforløb og læringsfællesskaber for lærerne med faglig understøttelse fra en fremmedsprogsvejleder. 

 • Forpligtende rammer for fremmedsprogsområdet på den enkelte skole. 

 • Koncept for kompetenceudvikling, som efter projektets afslutning udbydes til andre skoler.  

 • Ny, opdateret viden om og erfaringer med, hvordan man som skole og som kommune kan sikre videreudvikling på fremmedsprogsområdet. 

 • Hos eleverne en større oplevelse af sproglig progression og sammenhæng mellem og i fremmedsprogene, hvilket kan højne deres motivation for at lære fremmedsprog.  


Fire kommende sprogfagsvejledere taler om, hvad de får ud af at deltage i projektet.

Fire kommende sprogfagsvejledere fortæller om elevernes udbytte.Illustrationen ovenfor viser projektets forskellige elementer; fremmedsprogsvejlederuddannelsen - fagdidaktiske forløb - kommunale netværk – læringsfællesskaber, som tilsammen skal bidrage til bedre fremmedsprogsundervisning til eleverne. Illustrator: Jenz Koudahl.