Læringsfællesskab

Vi anbefaler, at man som skole etablerer et læringsfællesskab for alle skolens fremmedsprogslærere. Det er med til at sikre en kultur og en struktur, der muliggør samarbejde på tværs af sprog og årgange. Et samarbejde, der kan styrke elevernes oplevelse af sammenhæng og progression i sprogfagene.

I læringsfællesskabet mødes lærerne for i fællesskab at udvikle nye aktiviteter og forløb med afsæt i centrale fremmedsprogsdidaktiske emner. Herigennem skabes en øget bevidsthed om egen og andres praksis.

En struktur for et læringsfællesskab kan se sådan her ud:

Fokus kan fx være:

  • fremmedsprogsdidaktiske kurser
  • pixier om fremmedsprogsdidaktiske emner (find dem under redskaber nedenfor)
  • data fra skolen og fra NCFF

Se også vores anbefaling om fremmedsprogsdidaktisk opkvalificering.


Redskaber

Her er en række redskaber til at igangsætte, videreføre og facilitere fællessproglige læringsfællesskaber: 

Pixier
Pixierne fra NCFF formidler viden om:emner, der er centrale i fremmedsprogsundervisningen. De indeholder også spørgsmål til at igangsætte refleksion over egen og fælles praksis herunder lærerkognitionsøvelser. Foreløbig har vi udgivet pixier om emnerne:

Materialer 

Andre resurser

EVA og ASTRA har samlet diverse redskaber og materialer til facilitering og understøttelse af læringsfællesskaber og teamsamarbejde.

EVA:

ASTRA:

Tre cases om læringsfællesskaber

Tre sprogfagsvejledere fra projektet Fremmedsprog, forandring og forankring giver her beskrivelser af, hvordan etableringen af læringsfællesskaber på deres skoler har bidraget til en positiv udvikling af fremmedsprogsundervisningen.

Læringsfællesskaberne har ifølge dem styrket samarbejdet mellem lærerne og givet en ramme for og indhold til den faglige udvikling. De beskriver samtidig de udfordringer, der følger med implementeringen af de nye tiltag.

De tre sprogfagsvejledere kommer fra tre forskellige kommuner og tre meget forskellige skoler:

  • en skole for unge mellem 13 og 19 år
  • en almindelig folkeskole i hovedstadsområdet 
  • en mindre landsbyskole

Download de tre cases