Aktionsforskning i sprogfagene – Styrk egen praksis og dine elevers/studerendes sprogtilegnelse

I denne 2-dages ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 7. september 2022, kl. 10:00 - torsdag 8. september 2022, kl. 15:00

Sted

Aarhus

Arrangør

ECML Kontaktpunkt Danmark

Aktionsforskning er et redskab, som du som lærer kan bruge til at udvikle din undervisning og dine kompetencer. På workshoppen vil to eksperter i aktionsforskning (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Christine Lechner) tage deltagerne igennem en række forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisning med udgangspunkt i den danske kontekst:

  • Fremmedsprogsundervisning i grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, motivation og udvikling af færdigheder med fokus på autentisk sprogbrug og mundtlige såvel som skriftlige genrer
  • Understøttelse af faglig opkvalificering af fremmedsprogslærere med udgangspunkt i EPOSTL
  • Flersprogethed og translanguaging
  • Interkulturelle kompetencer – kultur og fremmedsprogspædagogik
  • Content and Language Integrated Learning – CLIL
  • Genrepædagogik

Workshoppen vil desuden knytte lærerkognitionsforskning sammen med EPOSTL og den europæiske referenceramme (CEFR) og have et stærkt fokus på lærer- og elevautonomi. Som deltager vil du få følgende med dig:

  • Større forståelse af fordelene ved aktionsforskning som et redskab til at få indsigt i udvikling af læreren og af undervisningen
  • Nye ideer og perspektiver på forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisningen
  • Mulighed for at bygge netværk og udvikle projekter med fokus på aktionsforskning i fremmedsprogsundervisningen
  • Styrket viden om planlægning, udvikling og gennemførelse af aktionsforskningsnetværker

Workshoppen bygger på ARC-projektet, som har rammesat aktionsforskning som en måde for sproglærere at igangsætte forandringer og forbedringer i deres undervisning på en række forskellige måder. Projektets resultater har understreget, hvordan aktionsforskning kan skabe innovative forandringer i klasseværelset og understøtte lærernes kompetenceudvikling.

Det praktiske

Workshoppen foregår i Aarhus 7. september 2022 kl. 10:00-16:00 og 8. september 2022 kl. 9:00-15:00

Workshoppen er gratis og foregår på engelsk.

Præ-workshop 22. august 2022, kl. 15:00 - 16:30 - virtuelt

De to eksperter giver en online introduktion til aktionsforskning og til ARC-projektet. På præ-workshoppen vil du som deltager blive vist forskellige redskaber og blive bedt om at sammensætte et lille aktionsforskningsprojekt, som du skal tage med videre til selve workshoppen.

Follow-up workshop forår 2023

Som deltager bliver du inviteret til en opfølgningsworkshop af NCFF primo 2023. Desuden stiller Brynhildur Ragnarsdóttir og Christine Lechner sig til rådighed for online sparring om aktionsforskningsprojekter. 

Tilmelding og program

Tilmeld dig workshop-forløbet. Tilmeldningsfristen er 15. august. 

Se programmet (i pdf-format) for hele workshopforløbet.

Yderligere information

Kontakt Ana Kanareva-Dimitrovska, projektkoordinator for NCFF Vest og projektleder for ECML Kontaktpunkt Danmark, på contactpoint@ecml.dk eller 9352 1615.