Afholdte konferencer

På NCFF's årlige konference sætter vi fokus på relevante emner inden for fremmedsprogsområdet gennem oplæg og workshops.

Her kan du finde information, inspiration og oplæg fra NCFF's tidligere afholdte konferencer.

Barrierer og motivation for fremmedsprog

- elev- og lederstemmer fra grundskolen og ungdomsuddannelserne

Mundtlighed

- i fremmedsprogsundervisningen


Strategier

- i undervisningen og på organisatorisk niveau

Brobygning

- mellem uddannelsesniveauerne