Afholdte konferencer

På NCFF's årlige konference sætter vi fokus på relevante emner inden for fremmedsprogsområdet gennem oplæg og workshops.

Her kan du finde information, inspiration og oplæg fra NCFF's tidligere afholdte konferencer.

Fremmedsprog, forandring og forankring

- om strategisk arbejde med fremmedsprog med fokus på fagdidaktisk opkvalificering af sproglærere

Barrierer og motivation for fremmedsprog

- elev- og lederstemmer fra grundskolen og ungdomsuddannelserneMundtlighed

- i fremmedsprogsundervisningen

Strategier

- i undervisningen og på organisatorisk niveau


Brobygning

- mellem uddannelsesniveauerne