2023 - Fremmedsprog, forandring og forankring

NCFF-konference om strategisk arbejde med fremmedsprog med fokus på fagdidaktisk opkvalificering af sproglærere

7. december 2023 kl. 9:30 - 16:00
Københavns Universitet, Søndre Campus

Om konferencen

Konferencen stiller skarpt på:

 • skoleudvikling og det strategiske arbejde med fremmedsprog i grundskoler og kommuner
 • fagdidaktisk opkvalificering af sproglærere
 • tværsproglige lærersamarbejder og netværk

Mød deltagere, og hør om resultaterne fra et stort 3-årigt nationalt projekt, og hvad udviklingsarbejdet, nye kompetencer og en ny fagkultur har af betydning for skolen, sprogfagene, lærerne, deres undervisning og ikke mindst for elevernes læring.

I får også et katalog med anbefalinger til og materialer om blandt andet læringsfællesskaber, sprogfagsvejlederrollen, fagdidaktisk opkvalificering inden for flersprogethed, funktionel grammatik, interkulturel kompetence, mundtlighed og ordforrådstilegnelse – lige til at tage med hjem og bruge eller tilpasse i skolens strategiske arbejde med fremmedsprog og i undervisningen.

Program


9:30 - 10:00

Registrering og kaffe - ved auditorium 4A.0.69


10:00 - 10:10

Velkommen 

 • Centerledere i NCFF Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen
 • Moderator for dagen: Journalist  Anja Bo

10:10 - 10:30

Hvorfor skal vi arbejde strategisk med fremmedsprog
- om projektet Fremmedsprog, forandring og forankring

 • Projektkoordinatorer i NCFF Sidsel R. Magnussen og Anne Sofie Jakobsen

10:30 - 11:00

En praksisbaseret tilgang til skoleudvikling

 • Chef for grundskoleområdet i EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lise Tingleff Nielsen

11.00 - 11:30

Lærerkognition og fremmedsprogsdidaktisk udvikling

 • Professor i fremmedsprogsdidaktik ved Aarhus Universitet Susana S. Fernández

11:30 - 12:15

Lokalt forankret fagdidaktisk kompetenceudvikling
- præsentation af anbefalinger fra projektet Fremmedsprog, forandring og forankring

Moderator Anja Bo interviewer forskellige aktører fra projektet: 

 • Hanne Thomsen, lektor ved læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og faglig tovholder i projektet
 • Henriette Kaspersen, pædagogisk leder, Måløvhøj Skole, Ballerup
 • Line Møller, sprogfagsvejleder, Skovlunde Skole, Ballerup
 • Mette Biel, sprogfagsvejleder, Bakkeskolen, Kolding
 • Rikke Lübæch Christensen, konsulent, Aalborg Kommune
 • Gitte Nielsen, souschef, Holbergskolen, Købehhavn

12:15 - 13:15

Frokost - ved auditorium 4A.0.69


13:15 - 15:00

Workshops


I: Fremmedsprog - Sprogfagsvejlederen
- lokale 4A.1.46

 • Lektor ved Københavns Professionshøjskole Hanne Thomsen
 • Konsulent i Københavns Kommune Pernille Numelin
 • Konsulent i Ballerup Kommune Christina Harting

Om workshoppen

På workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for, hvad en sprogfagsvejleder er, og hvad dennes arbejde består i.

Der vil være fokus på konkrete problemstillinger af fremmedsprogsdidaktisk karakter, som sprogfagsvejlederen kan understøtte, og på hvad man som skole får ud af at have en sprogfagsvejleder.

Workshoppen vil bestå af korte oplæg og gruppeaktiviteter. 

II: Forandring - Fællessproglige læringsfællesskaber
- lokale 4A.0.56

 • Lektor ved VIA University College Lise Majgaard Mortensen
 • Lektor ved UC SYD Karen Aarøe
 • CFU-konsulent ved UCN og sprogfagsvejleder Rikke Mou Skogberg - afbud (syg)
 • Sprogfagsvejleder på Sdr. Vang Skole Bitten Pave

Om workshoppen

Workshoppen vil præsentere, hvordan man som skole kan arbejde med læringsfællesskaber for alle skolens sproglærere for at skabe bedre sammenhæng og progression i skolens sprogfag samt styrke samarbejdet mellem lærerne på tværs af sprogfag.

Workshoppen vil bestå af korte oplæg og gruppeaktiviteter. 

III: Forankring - Samarbejde om fremmedsprog på skolen
- lokale 4A.0.68

 • Konsulent i Aalborg Kommune Rikke Lübæch Christensen
 • Konsulent i Kolding Kommune og sprogfagsvejleder Tine Majgaard Mortensen

Om workshoppen

På workshoppen vil der være fokus på, hvordan den kommunale forvaltning i tæt samarbejde med skoleledelse og lærergruppen kan igangsætte og forankre indsatser for fremmedsprogsfagene.

Workshoppen vil bestå af korte oplæg og gruppeaktiviteter.


15:00 - 15.20

Kaffepause - ved auditorium 4A.0.69


15:20 - 15:50

Paneldebat: Hvordan er det strategiske arbejde med fremmedsprog med til at give eleverne en endnu bedre fremmedsprogsundervisning? 

Paneldeltagere:

 • Annette Søndergaard Gregersen, docent i fremmedsprog, Københavns Professionshøjskole  
 • Bjørn Hansen, lærer, medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening  
 • Christian Lamhauge Rasmussen, chefkonsulent, Børn, Unge & Folkeskole, KL 
 • Henriette Kaspersen, pædagogisk leder, Måløvhøj Skole, Ballerup  
 • Tine Majgaard Mortensen, kommunal konsulent og sprogfagsvejleder, Kolding 
 • Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, centerledere, NCFF 

15:50 - 16:00

Farvel og tak Konferencen markerer samtidig afslutningen på projektet Fremmedsprog, forandring og forankring om kompetenceudvikling, samarbejde og netværksdannelse gennemført på mere end 20 skoler i fem deltagende kommuner. Projektet er bl.a. støttet med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (Folkeskoledonationen). 

Projektet har desuden bidraget til, at Danmark har fået en ny uddannelsesretning - Sprogfagsvejleder - som er et efteruddannelsestilbud til sproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og som udbydes af professionshøjskolerne. Indholdet på to af uddannelsens tre moduler blev udviklet i forbindelse med dette projekt.