2021 - NCFF's konference om strategier

NCFF afholdt sin årlige konference torsdag 8. april 2021. I år var den røde tråd strategier, såvel på det organisatoriske niveau (i regioner, kommuner, institutioner og skoler) som i fremmedsprogsundervisningen. Du finder programmet her.

Det var en stor fornøjelse at se sprogfolk, ledere, videns- og ressourcepersoner, som brænder for deres felt og generøst deler deres viden, fagdidaktiske greb og praktiske erfaringer fra konkrete initiativer i hele landet og på tværs af uddannelsesniveauerne.

Nedenfor finder du oplæggene fra dagen ved at klikke på billederne fra oplægholdernes præsentationer. Til højre her på siden har vi også samlet lidt indhold fra NCFF, som har relation til konferencens emner, ligesom du finder info om næste konference til efteråret om mundtlighed/mundtlig kommunikation. 

Som nævnt indledningsvis under konferencen, optog vi også Henrik Lodbergs og Hanne Leth Andersens fremragende og inspirerende præsentationer i starten af konferencen. Se eller gense deres respektive oplæg i videoen herunder, hvor Henrik fortæller om tilblivelsen af Den Midtjyske Strategi for Fremmedsprog, og hvad den vil betyde for fremmedsprogsområdet i regionen. Herefter tuner Hanne ind på forskellige sprog- og læringsstragier, og hvordan de kan anvendes i arbejdet med elevernes sprogfærdigheder. Morten Moesgaard Sørensen fra NCFF introducerer og samler op undervejs. NCFF beklager, at optagelsen fra Zoom starter og slutter lidt abrupt. 

Fremmedsprogenes status i Region Midtjylland

Oplæg v. Henrik Lodberg, kontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland

I sit oplæg fortalte Henrik Lodberg om regionens strategi for fremmedsprog, og hvad det pionérarbejde kommer til at give af muligheder for at løfte fremmedsprogsområdet i regionen, og ikke mindst det fokus på fremmedsprog, som den midtjyske strategi giver.
  • Selve strategien finder du her.

Sprogstrategier – viden og anvendelse i arbejdet med sprogfærdighederne

Oplæg v. Hanne Leth Andersen, Rektor, Roskilde Universitet 

I sit oplæg gav Hanne Leth Andersen direkte inspiration til arbejdet med sprogfærdighederne i undervisningslokalerne ved at præsentere en række af sprog- og læringsstrategier, som tager højde for elevernes forskelligheder, når det kommer til sprogtilegnelse.
 

Delinger i chatten på Zoom under oplægget

Fagdidaktisk oplæg 1 - Sprogstrategier og flersprogethed

Oplæg v. Petra Daryai-Hansen, lektor, Københavns Universitet, Christine Friis Lippert, lektor, Københavns Åbne Gymnasium og Ida Roholm, engelsklærer og DSA-vejleder Vigerslev Allé Skole 

Hvordan kan en flersprogethedsdidaktisk tilgang bidrage til, at eleverne lytter, læser, taler og skriver på fremmedsprog – både undervisningens målsprog og andre sprog? I sit oplæg gav Petra Daryai-Hansen en kort teoretisk introduktion til feltet og de efterfølgende praksiseksempler.
 

Christine Friis Lippert og Ida Roholm fortalte om fordelene ved at arbejde med flersprogethed og om, hvordan de konkret har arbejdet med det i både grundskolen og i gymnasiets undervisning (især i AP), og hvilke fordele det har givet – herunder mere sprognysgerrige elever.
 

Delinger i chatten på Zoom under oplægget

Fagdidaktisk oplæg 2 - Sprogstrategier og ordforråd

Oplæg v. Elsebeth Bechmann, DerDieDas og Lise Østbirk Bencard, lærer, Tybjerg Privatskole 

Elsebeth Bechmann og Lise Østbirk Bencard gav i deres oplæg inspiration til fremmedsprogsundervisningen og fortalte levende og engageret om strategier til ordforrådstilegnelse i relation til sprogfærdighederne i et både teoretisk og praksisnært perspektiv.
 

Fagdidaktisk oplæg 3 - Hvordan arbejder man strategisk med grammatik

Oplæg v. Mette Hermann, lektor, Frederikssund Gymnasium 

Mette Hermann tog i sit inspirerende oplæg udgangspunkt i konkrete og praksisnære eksempler på en funktionel tilgang til grammatikundervisningen i tysk og engelsk på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau (9.-10. klasse/1g/1hf).
 

Fagdidaktisk oplæg 4 - Strategier for task-baseret undervisning i fremmedsprog

Oplæg v. Mads Kirkebæk, visitator, sprogcenter og ungevejleder, Slagelse Sprogcenter og Ulla Krogsgaard, CFU-konsulent, Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring   

Mads Kirkebæk fokuserede på den teoretiske baggrund for og fordelene ved at arbejde taskbaseret i sprogundervisningen, mens Ulla Krogsgaard præsenterede et spændende arbejde med tasks i grundskolens klasser – med udgangspunkt i og medieret via Legoklodser.
 

Organisatorisk spor oplæg 1 - Om kommunale fremmedsprogsnetværk

Oplæg v. Lisbeth Kodal, pædagogisk konsulent og international koordinator, Esbjerg og Varde Kommune  

Lisbeth Kodal gav i sit oplæg en række gode eksempler på, hvad et kommunalt fremmedsprognetværk for lærere på skolerne i Varde Kommune kan, fx i forhold til fagligt fællesskab og videndeling, understøttelse af eleverne og udvikling af fremmedsprogsundervisningen.
 

Organisatorisk spor oplæg 2 - Hvad laver en kommunal koordinator?

Oplæg v. Mette Elizabeth Hansen, Naturfagskoordinator i Dragør Kommune 

Mette Elizabeth Hansen gav i sit oplæg inspiration til fremmedsprogsområdet ved at fortælle om sin funktion som naturfagskoordinator iklædt eksempler på fælles kommunale indsatser, der løfter naturfagene lokalt og vækker interesse blandt eleverne.
 

Organisatorisk spor oplæg 3 - Sprogstrategier i folkeskolen

Oplæg v. Frank Hansen, viceskoleleder, Skovvangsskolen 

Med fokus på de ledelsesmæssige og strategiske beslutninger, beskrev Frank Hansen i sit oplæg den proces, som Skovvangskolen i Aarhus har været igennem i forbindelse med udviklingen af en lokal sprogstrategi - herunder konkrete initiativer og organisering.
 

Organisatorisk spor oplæg 4 - Sprogstrategier i gymnasiet

Oplæg v. Helene Clemens, vicerektor, Risskov Gymnasium 

Helene Clemens fortalte om, hvordan gymnasiet er i fuld gang med at udvikle studieretninger med fokus på sprog. Man er gået fra mange spredte indsatser til at arbejde strategisk for at blive et gymnasium med en stærk sprogprofil - og det har eleverne og omverdenen bemærket.
 

Organisatorisk spor oplæg 5 - Den strategiske og politiske proces forud for implementeringen af tysk fra 0. klasse i Tønder Kommune

Oplæg v. Lene Nørgaard Hansen, skolekonsulent, Tønder Kommune  

Lene Nørgaard Hansen fortalte om erfaringerne og resultaterne fra Tønder Kommune, som på flere områder har skruet op for tyskundervisningen i kommunens grundskoler - herunder et initiativ med tidlig sprogstart i grundskolen gennem implementering af tysk fra 0. klasse.
 

Organisatorisk spor oplæg 6 - Fransk i 3. klasse -naturligvis!

Oplæg v. Annette Søndergaard Gregersen, docent, Københavns Professionshøjskole 

Annette Søndergaard Gregersen fortalte om projektet Tidlig sprogstart – fransk i 3. klasse i skoleåret 2020-2021, der handler om at skabe sprogpædagogisk og innovativ udvikling af undervisning i tidlig fremmedsprogslæring på otte deltagende skoler fra Midtjylland, Sjælland og Sydfyn.
 

Organisatorisk spor oplæg 7 - Hvordan arbejder man strategisk og operationelt med internationalisering og sprog?

Oplæg v. Birgitte Faber, Rektor, Niels Brock - Det Internationale Gymnasium, København 

Birgitte Faber gav i sit oplæg et spændende strategisk og operationelt indblik i Niels Brock – Det Internationale Gymnasiums mange satsninger på sprog, internationalisering ind i uddannelserne og samarbejde om undervisningen med europæiske partnerskabsskoler.
 

Organisatorisk spor oplæg 8 - Et nyt Erasmus+ program 2021-2027 – perspektiver for skoler og kommuner i forhold til europæiske uddannelsesophold, elevmobilitet og partnerskaber

Oplæg v. Niels Martiny, Internationale Uddannelsesprogrammer, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Niels Martiny fortalte om Erasmus+ programmet og de muligheder, som uddannelsesinstitutioner på alle niveauer har for at søge om tilskud gennem programmet til for eksempel efteruddannelsesophold i udlandet og andre mobilitetsprojekter samt partnerskaber.
  • Styrelsen holder webinarer om Erasmus+ i april og maj - dem finder du her.