ECML Workshop: Understøttelse af det flersprogede klasseværelse (Supporting multilingual classrooms)

Hvordan understøtter jeg mine flersprogede elever? Få svaret på gratis workshop om understøttelse af flersprogethed i klasseværelset. Bemærk, at workshoppen afholdes online.

10.12.2019 | Anne Sofie Jakobsen

Dato man 31 aug tir 01 sep
Tid 10:00    16:00
Sted Online workshop

Foto:ECML

På workshoppen vil vi bl.a. fokusere på værdien af flersprogethed: Hvordan man kan gøre både lærere, elever, forældre, skoleledelse m.fl. mere bevidste om værdien af en flersproget tilgang til undervisning og specifikt hvordan flersprogethedsdidaktik kan understøtte fremmedsprogsundervisningen. Kort sagt, at alle elever har sproglige resurser, som vi med fordel kan gøre brug af i undervisningen. Alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse, er velkomne til at deltage. Workshoppen bliver afholdt online på engelsk og vil bestå af en blanding af faglige oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner. Workshoppen tilrettelægges af Terry Lamb (Sheffield University, UK) og Chantal Muller (HENALLUX - Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Belgien) og organiseres af NCFF/ECML Kontaktpunkt Danmark.

Gå til tilmelding.

Seminar