Franskfaget mangler opbakning

Interview med Charlotte Hjorth, fransklærer i grundskolen

Charlotte Hjorth er lærer på Holmegårdsskolen i Hvidovre og næstformand i Sproglærerforeningens fagudvalg for fransk. Hun savner brobygning til gymnasiet, penge til materialer og frem for alt opbakning til det at lære sprog.

Charlotte Hjorth er en erfaren fransklærer, der underviser alle franskhold fra 5. til 9. klasse på sin skole. Et af hendes største ønsker er, at synet på sprogundervisning ændrer sig, så eleverne i langt højere grad bliver motiverede for at tage fransk med videre i gymnasiet:

"Det er meget magtpåliggende for mig at kunne sende mine elever videre til et gymnasium med fransk. Jeg har elever, der gerne vil, men faget mister dem, når gymnasierne ikke har faget.

Når eleverne ikke føler, fransk er et naturligt valg, så går det ud over motivationen. Motivationen går ud over indlæringen, og så får mange en oplevelse af, at fransk er svært", forklarer Charlotte Hjorth.

Hvad skal der til for at motivere eleverne?

"Der vil altid være dem, der har flair for sprog og derfor hurtigt bliver gode til det. Hvis man synes, det hele bare er smadder svært, bliver man ikke motiveret. Men hvis det giver mening for en, så bliver det sjovt," præciserer Charlotte Hjorth. "Og de elever, der tænder på fransk, er også generelt gode til sprog. En anden udfordring er de store hold.

I 5. klasse er de alle sammen engagerede og motiverede, og vi laver mange lege. Jo ældre de bliver, jo sværere er det at hjælpe dem grundigt, når de er så mange. I øjeblikket har vi ikke fransk for 7. klasse, fordi der kun var 10 tilmeldte," forklarer Charlotte Hjorth.

Brobygning til gymnasiet tæller med på den positive side. Men Charlotte har oplevet, at hendes franskelever deltog i tysktimerne under brobygningen, fordi der ikke var arrangeret noget for fransk, og det gav ingen mening for dem.

"Det helt tætte lærer-til-lærer samarbejde mellem folkeskolelærer og gymnasielærer fungerer på andre skoler, så det ser jeg mange muligheder i," fortæller Charlotte.

Aktiv på alle fronter

I Sproglærerforeningens fagudvalg arbejdes der blandt andet politisk på at påvirke Ministeriet. Medlemmerne sidder med i vejledningsgrupper og bliver taget med på råd via Danmarks Lærerforening. For nyligt drejede det sig om, hvorvidt der skulle lægges en ekstra times fransk og tysk ind om ugen i 5. klasse.

Charlotte har lige sagt ja til at udarbejde et forløb til nyt undervisningsmateriale i fransk, som Gyldendal vil igangsætte. Der er ikke særligt meget undervisningsmateriale at vælge imellem, og ofte heller ikke økonomi til at købe det. Så Charlotte har udviklet sine egne kompendier, som hun bruger i 9. klasse. Selv har hun undervist i blandt andet IT i franskundervisningen på UCC, og hun er med til at holde Fransklærernes Dag en gang om året med inspiration og ideer til den praktiske undervisning.

"Økonomien er meget vigtig både i forhold til at sende lærere på efteruddannelse og købe materialer. Vi har ikke råd til vikartimer. Og der udbydes ikke mange fransklærerkurser."

Hvor skal der sættes ind?

Lærernes pressede hverdag og mange undervisningstimer gør det svært at indtænke nye projekter og fornyelse inden for faget. Charlotte påpeger, at lærerne har en presset hverdag, og da hun på et tidspunkt forsøgte at oprette et netværk for fransklærere, var det meget svært at samle folk.

"Hvis der kunne afses penge til at købe os fri, og franskundervisningen på denne måde helt konkret blev prioriteret fra ledelsens side, så kunne vi gøre noget for faget. Men hvis projektet kommer oppefra, bliver det set som en skal-opgave, og dem har vi rigtig mange af i forvejen. Et brobygningsprojekt skal eksempelvis komme via en lærer-til-lærer relation. Men det er fint at påvirke skoleledelserne udefra."

Sprogenes dag

Charlotte Hjorth har en idé, som hun luftede, da der sidst blev holdt sprogmøde på hendes skole. Hun foreslog, at Holmegårdsskolen den 26. september, som er den europæiske sprogdag, holdt sprogenes dag. Ligesom man holder matematikkens dag, hvor al undervisning bliver suspenderet, og alle klasser arbejder med sprog hele dagen.

"Sprogenes dag endte med at blive fejret ved, at vi hængte plancher op nede i aulaen. Det synes jeg er at nedgradere sprogfagene! Men måske vi kunne have sprogenes dag hvert andet år – eller måske en hel fagdag med sprog i en temauge."

 

Faktaboks

Charlotte Hjorth:

  • Næstformand i Sproglærerforeningens fagudvalg for fransk.
  • Ba. linc.merc og cand. It, desuden meritlæreruddannet
  • Ansat på Holmegårdsskolen i Hvidovre, hvor hun varetager al franskundervisningen og desuden har ansvar for blandt andet skoleintra, google apps for education og skemalægning.

 

Af Bodil Christensen