3.000 gymnasieelever så oplæg om uddannelser med sprog på KarriereTanken

Hele 3.000 elever tunede ind på de videregående uddannelser med sprog under uddannelsesmessen KarriereTanken, som i skoleåret 2020/21 er foregået online. NCFF’s foreløbige tal og evaluering viser også, at de unge er blevet klogere på studievalgsmulighederne, ligesom de har fået øjnene op for sproguddannelser, de ikke kendte til.

Undervisning på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Søndre Campus. Fotograf: Rasmus Degnbol.

NCFF har i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 siddet klar ved chatten for at besvare spørgsmål og gøre unge opmærksomme på de videregående bacheloruddannelser med sprog, når elever på landets ungdomsuddannelser har deltaget i KarriereTanken. 25 gymnasiearrangementer og to højskolearrangementer* er det i alt blevet til.

Hver femte deltager så filmoplægget om sproguddannelserne

På KarriereTanken har eleverne kunnet vælge mellem forskellige uddannelsesoplæg. Godt 14.000 elever har siddet klar ved deres computer til de 27 arrangementer, hvor uddannelser med sprog var på programmet. Af dem valgte mere end hver femte elev – 3.000 i alt - at klikke ind på den film om de videregående sproguddannelser, som NCFF havde lavet til formålet. I filmen, som varer 20 minutter, møder eleverne tre sprogstuderende fra hhv. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole - Simon, Alexander og Shilana. De fortæller om at være sprogstuderende og om deres oplevelser med fremmedsprog, mens filmens vært Stephanie Löbl, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole, binder fortællingerne sammen og undervejs bl.a. bringer info om forskellige sproguddannelser og mulige karriereveje med en uddannelse med sprog.

Næsten 2.000 af de 3.000 elever, som har set oplægget, fulgte opfordringen i filmen og klikkede sig videre til hjemmesiden uddannelsermedsprog.dk i forlængelse af arrangementerne. Her har NCFF i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samlet information om de mere end 50 bacheloruddannelser med sprog, de unge kan vælge at studere på landets universiteter og professionshøjskoler eller i Forsvaret. Herudover kan eleverne se film med sprogstuderende fra forskellige uddannelser.

I forbindelse med KarriereTanken har NCFF desuden besvaret mere end 300 henvendelser i chatten om sprog og henvist til uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og deres studievejledninger for specifikke spørgsmål. Flere end 600 elever har deltaget i vores konkurrence, hvor de kunne vinde merchandise.

- Besøgstallene og elevernes interesse for uddannelser med sprog er utroligt glædelige. Vi ved fra undersøgelser, at unge får brug for kompetencer i sprog i deres videre arbejdsliv og karriere, og at der er et reelt behov for og en stor efterspørgsel på kompetencer inden for flere fremmedsprog i Danmark, siger Hanne Wacher Kjærgaard, centerleder i NCFF i Vestdanmark.

Spørgeskemaundersøgelse på gymnasier om oplægget viser også gode takter

NCFF har efter to af KarriereTankens arrangementer i Vest- og Østdanmark grebet fat i lærerne på tre gymnasiale uddannelser med henblik på at distribuere et spørgeskema til deres deltagende elever. Elevernes besvarelser vil sammen med en række fokusgruppeinterview i foråret indgå i NCFF’s samlede evaluering af uddannelser med sprog og vores deltagelse i uddannelsesmessen.

127 stx- og hhx-elever har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen viser, at de synes godt om oplægget, ligesom den også peger på andre faktorer, som er opmuntrende i en fremmedsprogssammenhæng, heriblandt at oplægget har bidraget til:

  • at 72 % har opdaget, at der findes flere uddannelser med sprog, end de umiddelbart troede
  • at 64 % er blevet klogere på deres muligheder for at læse en uddannelse med sprog
  • at 40 % har fået mere lyst til at læse en uddannelse med sprog

Elevreaktioner

Elevernes fritekstkommentarer om oplægget i undersøgelsen er overvejende positive. Her er en god håndfuld af deres reaktioner:

  • »Jeg synes oplægget var fedt, og de tre studerende der var valgt, repræsenterer tre vidt forskellige veje man kan gå med sprogenes verden, mega fedt.«
  • »Det var godt med forskellige vinkler på en sproglig uddannelse.«
  • »Synes det var et mega godt oplæg, spændende at lytte til, og man fik en klar ide om ens muligheder. Kæmpe hjælp.«
  • »Har ikke rigtig fået specielt stor info om denne type uddannelse og de mange muligheder. Også fedt at høre hvad der ligger bag de studerendes valg.«
  • »Jeg kunne godt lide at oplægget fortalte og begrundede, hvorfor sprog er vigtigt. Meget overbevisende fremlæggelse.«
  • »Jeg synes personligt at det var et langt mere spændende oplæg, i det værten talte direkte til beskueren. Det virkede ikke kun som en introduktionsvideo som man kunne finde på en hjemmeside, men derimod et rigtig oplæg, som i sin forstand faktisk kunne have været live.«

Tak til uddannelsesinstitutionerne for samarbejdet

NCFF følger som nævnt op med kvalitative interviews om uddannelser med sprog, men vil gerne benytte lejligheden til at takke uddannelsesinstitutionerne for at støtte op om initiativet, finde studerende til de forskellige film og levere information til hjemmesiden uddannelsermedsprog.dk:

- Det er ret fantastisk, at uddannelsessøgende kan finde et overblik over stort set alle landets uddannelser med sprog og informationer om de enkelte uddannelser på ét sted. Det er der mange perspektiver i, fx i forhold til at guide unge på ungdomsuddannelserne og netop åbne deres øjne op for de muligheder, de har, hvis de interesserer sig for fremmedsprog og ønsker at drive det videre. Om indsatsen bærer frugt, ved vi først senere, men måske kan vi få en indikation, når ansøger- og optagelsestallene til de videregående uddannelser tikker ind til sommer. V håber da på, at den tendens, vi så sidste år, hvor flere bacheloruddannelser i fremmedsprog for første gang i en årrække oplevede fremgang, vil fortsætte, siger Mette Skovgaard Andersen, centerleder i NCFF i Østdanmark.

Ansøgningsfristerne til de videregående uddannelser er 15. marts kl. 12 i kvote 2 og 5. juli kl. 12 i kvote 1 via optagelse.dk. Sprogofficer-uddannelserne i Forsvaret har haft ansøgningsfrist til optagelsen 2021.

Godt studievalg! 

-----------------------------

* Uddannelser med sprog deltog i KarriereTanken med elever fra Ballerup, Esbjerg, Fjerritslev, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Greve, Haderslev, Helsingør, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Horsens, Køge, Lyngby, Nyborg, Nykøbing Falster, Næstved, Nørresundby, Odense, Roskilde, Skjern, Sønderjylland, Tårnby, Valby samt højskoler i Jylland og på Sjælland.