Bliv skarp på strategier - Deltag i NCFF’s konference

Hvordan kan skoler og kommuner arbejde strategisk med fremmedsprog på både det organisatoriske niveau og i sprogundervisningen, når eleverne læser, skriver, taler, lytter? Det er temaerne på NCFF’s årlige heldagskonference - denne gang om strategier.

>> Konferencen er udskuldt til 2021 <<

Konferencen skulle have fundet sted 20. oktober i Middelfart, men på grund af den aktuelle coronasituation i Danmark har vi besluttet at udskyde den til foråret 2021.

Sammen med oplægsholderne arbejder vi på at finde en ny dato for konferencen, da interessen for konferencens program har været stor. Den ny dato for konferencen melder vi ud, så snart den er faldet på plads.  

Om konferencen

Konferencen er gratis og henvender sig særligt til sproglærere i grundskolen og gymnasiet, deres ledere og til ledelsesniveauer i kommuner og regioner. Konferencens hovedtalere er kontorchef for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Henrik Lodberg, og rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen.

Henrik kommer for at fortælle om regionens arbejde med fremmedsprog og strategi, mens Hanne i sit oplæg om sprogstrategier vil tage fat på selve strategibegrebet, og hvordan den viden kan bruges i arbejdet med elevernes sprogfærdigheder.

Herefter følger fire runder med inspirerende oplæg om strategier fra alle niveauer i uddannelsessystemet og fra flere kommuner og institutioner inden for konferencens to spor – det fagdidaktiske spor og det organisatoriske spor.

Billede fra NCFF's konference i 2019 om brobygning.